Narada dyrektorów biur okręgów PZD poprzez omawiane na niej sprawy spotkała się z dużym zainteresowaniem dyrektorów, którzy mimo, iż maja dużą praktykę w pracy z działkowcami i zarządami ogrodów zadawali pytania w sprawach, które nastręczają im trudności, czy wątpliwości.

Narada odbyła się u progu kampanii walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, co jest co roku priorytetowym wydarzeniem dla całego Związku – od rodzinnych ogrodów działkowych, poprzez  Okręgowe Zarządy po Krajowy Zarząd PZD. Walne zebrania są przecież najwyższym organem samorządu PZD, na którym działkowcy podejmują najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD, jego przyszłości i finansów.

Podsumowując naradę Prezes podkreślił, iż nie ma już ograniczeń pandemicznych, rok 2023 powinien być rokiem, kiedy walne zebrania odbędą się  ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami Statutu PZD.  Przygotowane zostały dobre wytyczne w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w roku 2023, które zwierają wszelkie niezbędne wskazówki i materiały aby zorganizować je w sposób prawidłowy  i wystarczy je tylko stosować.

Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki podziękował wszystkim za obecność i aktywność. Podkreślił duże znaczenie omówionych na naradzie tematów oraz wagę zebranych doświadczeń, którymi podzielili się przedstawiciele okręgów. Prezes wyraził oczekiwanie, że tematy referowane na naradzie zostaną przeniesione na narady z prezesami i członkami zarządów ROD organizowane w obecnie przez Okręgi.

Zofia Rut-Skórzyńska