Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 182/2021 z dnia 10 czerwca 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „ROD 40-lecia PZD”.

Konkurs skierowany był do wszystkich ROD zrzeszonych w PZD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie przyczyniły się do promowania znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie Programów PZD.

Każdy z okręgów mógł zgłosić maksymalnie 5 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Do konkursu wpłynęły 54 zgłoszenia z 18 Okręgów PZD. Wszystkie zgłoszenia zaopiniowane zostały przez właściwe Okręgowe Zarządy PZD, które dokonały własnej oceny osiągnięć i działań ROD, ważnych z punktu widzenia OZ PZD i Związku.

Okręg Łódzki PZD zgłosił 4 ROD:

  1. im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach
  2. im. Marii Konopnickiej w Łodzi
  3. „Zimowit” w Łodzi
  4. „Słoneczna Polana” w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 24 września br. na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców zostały zamieszczone wyniki konkursu. Miedzy wyróżnionymi znalazł się również łódzki ROD „Zimowit”. Wśród osiągnięć ogrodu z całą pewnością można wymienić podtrzymywanie tradycji związkowym np. poprzez rozpoczęcia Walnego Zebrania od odśpiewania hymnu związkowego. Ponadto, przy świetlicy ogrodowej utworzono ścieżkę edukacyjną, gdzie zawarto informacje o owadach pożytecznych występujących w ROD, sprzymierzeńcach roślinnych, zasadach kompostowani, uprawie współrzędnej i wiele innych zagadnień z zakresu ogrodnictwa biologii i ekologii. Na terenie wspólnym ROD zawieszono budki lęgowe oraz ekoholete dla owadów.

Podczas Krajowych Dni Działkowca, które miały formę online przez prezesów poszczególnych OZ zostały wręczone dyplomy oraz puchary dla laureatów konkursu. Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD- Pani Izabela Ożegalska wręczyła nagrodę przedstawicielce Zarządu ROD „Zimowit” Pani Danucie Sobczak.

Dziękujemy wszystkim ogrodom, które wzięły udział w konkursie, zachęcamy do dalszego rozwoju oraz budowania dobrych wzorców dla pozostały ROD.

 

Agnieszka Lazar

instruktor ds. ogrodniczych