Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi na adres mailowy Okręgu, a także telefonicznie, Okręg Łódzki PZD wyjaśnia, że nie posiada szczegółowych informacji dotyczących wolnych działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Hasło wolne działki jest często błędnie interpretowane przez osoby zainteresowane i wymaga wyjaśnienia.

Wolna działka to nie ta pusta,  niezagospodarowana, a ta będąca w dyspozycji Zarządu ROD, której wartość została wyceniona na podstawie jej zagospodarowania, a więc nasadzeń i naniesień znajdujących się na działce. Sytuacja związana z dostępnością wolnych działek zarówno od Zarządu ROD jak i zbywanych przez działkowców jest dynamiczna, dlatego osoby zainteresowane powinny szukać informacji bezpośrednio w Zarządzie ROD. Warto zwrócić uwagę na to, że ogłoszenia dotyczące dzierżawy działkowej zamieszczane są na portalach OLX oraz gumtree, a także na furtkach, bramach i tablicach ogrodowych. Często występuje zjawisko natychmiastowego zainteresowania- jednego dnia pojawia się ogłoszenie o wolnej działce, a drugiego podpisywana jest już umowa.

Kilka wskazówek zanim zaczniemy szukać działki:

  1. Zaznajomić się z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami, szczególnie §76 ust. 3 Statutu PZD, który określa, że Zarząd ROD przy ustanowieniu prawa do działki będzie zwracał szczególną uwagę na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę. Tak więc, korzystając z mapy ogrodów http://lodz.pzd.pl/mapa-ogrodow/, działki rodzinnej należy szukać jak najbliżej miejsca zamieszkania.
  2. Okręg nie zawsze jest upoważniony, aby udostępnić numer kontaktowy do Zarządu ROD. Takie informacje można znaleźć na tablicy ogrodowej.
  3. W sytuacji nabywania działki od Zarządu ROD zawierana jest umowa dzierżawy działkowej, natomiast w przypadku nabycia działki od działkowca umowa przeniesienia praw do działki.
  4. Małżonkowie mogą posiadać prawo tylko do jednej działki.