Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców przygotowuje szkolenia dla Zarządów ROD z obsługi programu DGCS PZD System. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do jego odbycia, prosimy o zgłoszenie osób zainteresowanych uczestnictwem oraz wybór grupy:

Zgłoszenie przesłane na adres lodz@pzd.pl powinno zawierać następujące informacje:

  • IMIĘ I NAZWISKO
  • PEŁNIONA FUNKCJA W ZARZĄDZIE ROD
  • Grupa*         A – przedpołudniowa      /       B – popołudniowa
  • Czy Zarząd ROD korzysta lub korzystał wcześniej z programu DGCS PZD System?           TAK   /   NIE*

Przesłane przez Państwa zgłoszenia pomogą zorganizować warsztaty w niewielkich grupach osób na zbliżonym poziomie wiedzy o programie.

 

Z uwagi na charakter szkolenia uczestnicy biorący w nim udział zobowiązani są posiadać laptop z aktualną wersją programu DGCS PZD System.

Link do pobrania programu: http://pliki.dgcs.biz/dgcs/demo/windows/DGCSPZDSystem/DGCSPZDSystemWindows.php

 

Program szkolenia obejmować będzie moduł Ogrody działkowe:

- Konfiguracja początkowa

- Wygląd programu (okno główne, poruszanie się po oknach)

- Opis słowników

- Omówienie poszczególnych zakładek

- Kartoteki

- Cenniki – wprowadzanie stawek/kwot opłat występujących w ROD

- Zbiorcze tworzenie naliczeń na działkowców

- Generowanie informacji dla działkowców o wysokości opłat za działkę

- Kasa (wpłaty, wypłaty)

- Wyciągi bankowe

- Rozrachunki (rozliczenia z działkowcami)

- Wezwania do zapłaty

- Wydruki, raporty

- Wzory dokumentów w tym konieczne dokumenty statutowe

- Elektroniczna wysyłka dokumentów na adres email działkowca

* zaznaczyć właściwe

Formularz zgłoszenia DGCS do pobrania

Opracowanie: E Janiszewska-Jarząb