WALNE ZEBRANIE W CZASIE EPIDEMI

Odbywają się Walne Zebrania w ROD. Po okresie zawieszenia Krajowa Rada PZD podjęła decyzję o możliwości odbywania Walnych Zebrań w ROD do 150 członków,pod warunkiem zachowanie wymogów sanitarnych, na które składają się: zachowanie dystansu 1,5 mb, maseczki zakrywające nos i usta, rękawiczki na rękach członków Komisji Mandatowej, zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk, stoły bez nakryć z materiałów ponadto zdezynfekowane blaty. Istnieje możliwość organizowania WZ w ogrodach liczących więcej niż 150 członków, szczegóły w uchwale nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25czerwca 2020 r. Na stoliku Komisji mandatowej powinna być duża liczba długopisów, dezynfekowanych po każdym użyciu. Zalecono także, aby zebrania odbywały się na zewnątrz pomieszczeń, czyli na świeżym powietrzu. Reportaż ilustruje jak wyglądało Walne Zebranie w ROD "PRZY TORZE" w Łodzi, które odbyło się w dniu 19.07.2020 roku. W zaproszeniu na zebranie zaznaczono konieczność przybycia z własną maseczką i siedziskiem. Ogród posiada 117 działek. Członkostwo PZD posiada 140 osób. Ogród powstał w 1985 roku, na byłym kopcowisku ziemniaków.  W zebraniu uczestniczyło 40 członków, podobnie jak w latach poprzednich, organizowanych w świetlicy ROD "PRZEDWIOŚNIE" (sąsiad przez tory kolejowe) . Jeśli chodzi o udział w zebraniu to fakt, że odbywało się ono na własnym ogrodzie nie miał wpływu na ilość członków w nim uczestniczących.

 

 


Foto 1

Stolik Komisji Mandatowej. Na zdjęciu Pani Maria w maseczce.Na stoliku płyn do dezynfekcji dłoni, pudełko z maseczkami dla "zapominalskich", rękawiczki/ w czarnej torebce/, kilkanaście długopisów, stolik bez nakrycia.

 


Foto 2

Zdjęcie obrazuje schodzenie się członków na zebranie. Widać na nim, że część obecnych ma założone maski.


Foto 3

 

Widok na zebranych. Widać że nie wszyscy członkowie posłuchali apelu Prezesa Zarządu ROD o założenie maseczek.

Na pytanie: "Gdzie maseczka? Odpowiedz: "Na powietrzu nie obowiązkowa! Natomiast zastosowali się do wymogu zachowania odległości 1,5mb.

Od stołu prezydialnego odsunęli się nawet na kilkanaście metrów. Spowodowało to że w czasie zebrania słychać było wołanie do mówców:"Głośniej!"


Foto 4

 

Obecni za stołem prezydialnym, w tym Przewodniczący Zebrania Pan Wojciech ,mieli założone maseczki. Jak widać na zdjęciu Przewodniczący miał maseczkę na twarzy nawet w trakcie czytania regulaminu walnego zebrania. Zachowano wymóg nie przykrywania stołu materiałem.Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za zgodą zebranych tylko omówiono. Uchwały były odczytywane w całości. Zebranie przebiegło sprawnie. Trwało niewiele ponad godzinę.Pogoda dopisała! Od zebrania minęło 8 dni. Nie ma informacji o zakażeniu któregokolwiek uczestnika zebrania. Można powiedzieć że spełniono warunki sanitarne.

Łódz 28.07.2020 Reportaż napisał: ag