Ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  wprowadza możliwość kontaktu z urzędem online w sprawie wycinki drzew. Wnioski o usunięcie drzew online będą przyjmowane od 27 stycznia 2023 r. Uproszczenie ma również dotyczyć ujednolicenia wniosków w całej Polsce.

Kolejna zmiana, której można się spodziewać jeszcze w tym roku będzie dotyczyć wycinania drzew na własnej działce. W tym momencie jest jeszcze procedowana. Chodzi o zmianę wartości obwodu pni, które zobowiązują do zgłoszenia wycinki drzewa w odpowiednim urzędzie.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, wartości te zwiększą się o 20 cm i będą wynosiły odpowiednio:

  • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wysokość przeprowadzania pomiaru, czyli 5 cm, nie ulegnie zmianie.

 

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD