Czasu jest mało – nabór trwa zaledwie do 3 stycznia 2024 r.!  

Okręg Łódzki udostępnia  schemat postępowania zarządu ROD przystępującego do II edycji  konkursu „ Województwo  Łódzkie Ogrodem Polski” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego:

 

1.  Zarząd ROD podejmuje dwie uchwały:

  • o przystąpieniu do konkursu
  • o reprezentacji , wskazując pełnomocników substytucyjnych (imię, nazwisko, funkcja pełniona w zarządzie, PESEL).

 

2.  Wypełnia wniosek o dotację bazując na uzyskanych ofertach lub rozeznaniu rynku.

 

3.  Przekazuje uchwały i wniosek do biura Okręgowego Zarządu Łódzkiego (osobiście bądź mailowo).

 

4. Na podstawie złożonych dokumentów Okręgowy Zarząd Łódzki przyznaje pełnomocnictwo  na drodze uchwały.

 

5.  Jeżeli wniosek rozpatrzony jest pozytywnie, Zarząd ROD dostarcza podpisany wniosek o dotację z niezbędnymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w terminie do 3 stycznia 2024 r.  do godz. 16.00, biorąc pod uwagę dni wolne od pracy ustawowo oraz 2 stycznia 2024 r. , w którym biuro UMWŁ jest zamknięte (decyduje data wpływu do biura podawczego).

 

6.  Pełnomocnictwa substytucyjne zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego bezpośrednio przez biuro Okręgowego Zarządu Łódzkiego.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji przez Zarząd Województwa Łódzkiego