W roku bieżącym Krajowe Dni Działkowca odbyły się w dniu 1 września (piątek) na terenie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Hotelu Boss w Warszawie. Wyjątkowo słoneczna w tym dniu pogoda pozwoliła, aby cała uroczystość odbyła się w plenerze, w części CKS Boss w tzw. Starym Młynie położonym w lesie.

Uroczyste obchody rozpoczęło wprowadzenie sztandarów Polskiego Związku Działkowców, w tym sztandaru Okręgu Łódzkiego PZD. Następnie odegrany został hymn państwowy oraz hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

 

Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki przywitał uczestników, wśród nich członków Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD, Prezesów Okręgów niebędących członkami organów krajowych PZD, laureatów krajowych konkursów, a także zasłużonych działaczy, wyróżnionych odznaczeniami związkowymi i medalem Bene Meritum.

 

W uroczystości udział wzięło ponad 200 osób.

W składzie delegacji z Okręgu łódzkiego PZD byli Prezes Okręgu Izabela Ożegalska, członek KR PZD Wiceprezes Okręgu Jerzy Adamski, członek KKR PZD Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Jadwiga Drzewiecka, I Wiceprezes Wiesław Ryszelewski, członek Okręgowego Zarządu łódzkiego Dariusz Pasiński, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach Andrzej Jankowski, Wiceprezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach Zdzisław Woźniak, Prezes ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej Regina Telega, I Wiceprezes ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej Edward Seferyniak.

 

Prezes Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu odniósł się do tradycji corocznego święta działkowców Dni Działkowca, do historii walki o obchodzącą w tym roku swój jubileusz 10-lecia funkcjonowania ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych. Podkreślił rolę jaką pełnią ogrody działkowe w społeczeństwie, dając możliwość integracji wielopokoleniowej rodziny, wypoczynku i czynnego spędzenia czasu wolnego. Prezes Kondracki podkreślił także sprawę realizacji przez ponad 500 ROD w kraju projektu grantowego Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Podziękował Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom, wszystkim zaangażowanym w realizację projektów uznając, że zdobyte doświadczenie będzie owocować w przyszłości kolejnymi projektami umożliwiającymi wykorzystanie środków unijnych,

Kolejny punkt uroczystości dotyczył wręczenia przyznanych przez Krajowy Zarząd PZD odznaczeń związkowych. Wśród 22 zasłużonych działaczy wyróżnionych odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” był Dariusz Pasiński, członek okręgowego Zarządu łódzkiego PZD, Prezes ROD „Kolejarz” w Kutnie. Odznaczenie zostało przyznane za aktywną pracę społeczną, za zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i PZD oraz za zaangażowanie w realizację projektów programu grantowego ARiMR.

Prezes Eugeniusz Kondracki wręczył także 3 zasłużonym działaczom medale Bene Meritus – „dobrze zasłużony”. Medal jest wyrazem wdzięczności i uznania dla osób, które przyczyniły się do istnienia i rozwoju Polskiego Związku Działkowców, a tym samym ogrodów działkowych, naszego „bonum comune”, czyli naszego wspólnego dobra. Z grona delegacji łódzkiej medalem uhonorowany został Andrzej Jankowski, członek Okręgowej Rady Łódzkiej PZD, Prezes ROD „Słoneczna Polana” w Pawlikowicach.

   

Tradycyjnie podczas Krajowych Dni Działkowca zostały ogłoszone wyniki konkursów krajowych: „Najlepszy ROD 2023 Roku”, „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”, „Inwestycje ekologiczne w ROD”. Wśród laureatów konkursu „Inwestycje ekologiczne w ROD” uplasowały się dwa spośród 51 ROD zgłoszonych przez Okręgowe Zarządy PZD.

W kategorii „Inwestycje wspierające bioróżnorodność” II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. zł zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Konwalia” w Mokrej Prawej.

W kategorii „Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas” III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł zajął Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczna Polana”
w Pawlikowicach.

   

Ogrody otrzymały ponadto specjalne pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

 

Na uroczystości zostały zaprezentowane 23 kosze dożynkowe, wśród nich przygotowany przez Okręgowy Zarząd łódzki oraz Zarząd ROD „Konwalia” w Mokrej Prawej. Wszystkie kosze zostały bardzo wysoko ocenione, a ich wystawcy otrzymali wyjątkowe podziękowania.

Całej uroczystości muzycznie towarzyszył zespół Non-Stop.

Uroczystość zakończyło wspólne biesiadowanie.