WZÓR OGŁOSZENIA ZARZĄDU ROD W SPRAWIE ZALICZEK NA OPŁATY OGRODOWE

Uchwała nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020 roku Krajowego Zarządu PZD upoważniła zarządy ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytuły opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019r. W celu ułatwienia pracy Zarządom ROD jednostka krajowa PZD przygotowała wzór ogłoszenia w sprawie zaliczek na opłaty ogrodowe. (Wzór do pobrania poniżej) .

Ogłoszenie, przed wywieszeniem na tablicy ogrodowej Zarząd ROD powinien wypełnić danymi ROD i informacjami w sprawie opłat.

Pliki do pobrania: