Zmieniający się klimat, wysokie temperatury w lecie, brak opadów powoduje długotrwałe okresy suszy, które sprawiają, że obniża się poziom wód gruntowych, a upalna pogoda powoduje coraz częstsze zużycie wody. Powinno to działkowców skłonić do oszczędnego i racjonalnego wykorzystania wody, przede wszystkim w odniesieniu do nawadniania roślin.

We wrześniu 2020 roku, skierniewicki Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN ogłosił konkurs dla mieszkańców Skierniewic, mający na celu promowanie dbałości o zasoby wodne, zagospodarowanie wód deszczowych oraz rozwiązań związanych z ekologią. Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców bardzo chętnie włączył się w promocję konkursu, gdyż zamysł przedsięwzięcia jest spójny z polityką PZD oraz programami przyjętymi przez Krajowy Zarząd PZD między innymi z „Otwartym programem klimatycznym PZD”, który realizowany jest w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

W konkursie wzięło udział 22 uczestników, z czego niemal połowę stanowili działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Polskiego Związku Działkowców, którzy swoim udziałem pokazali, że ochrona zasobów wodnych nie jest im obca. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez przedsiębiorstwo WOD -KAN odbyło się 29 marca br. Cieszy fakt, że dwoje laureatów to użytkownicy działek rodzinnych, którzy w myśl „Otwartego programu klimatycznego PZD” gromadzą i wykorzystują wody opadowe, a także stosują inne proekologiczne rozwiązania zmniejszające zużycie wody.  Zwycięzcy  - Pan Jerzy Nawrocki z ROD im. M. Konopnickiej za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał zbiornik na deszczówkę, a Państwo Danuta i Kazimierz Karalusowie z ROD im. F. Kotowskiego za zajęcie drugiego miejsca, jako nagrodę otrzymali kompostownik.

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców, jako patronat tego konkursu postanowił nagrodzić wszystkich uczestników konkursu edukacyjnymi materiałami związkowymi oraz roczną prenumeratą miesięcznika „Działkowiec”. Ponadto, do wszystkich został skierowany list z podziękowaniem i uznaniem za racjonalne gospodarowanie wodą.

Okręg Łódzki PZD, co do zasady, wspiera działalność proekologiczną i wierzy, że w przyszłości to działkowcy będą stanowić większość uczestników lokalnych konkursów ekologicznych, jak również liczy na objęcie działkowców programami rządowymi w sprawie gospodarki wodnej.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręgu Łódzkiego PZD

Fot. 1 Pan Jerzy Nawrocki- ROD im. Marii Konopnickiej w Skierniewicach

 

Fot. 2 Państwo Danuta i Kazimierz Karalusowie- ROD im. Feliksa Kotowskiego w Skierniewicach