ROD TRAMWAJARZ II

zrealizował na terenie swojego ogrodu

w Łodzi ul. Brzegowa 1

zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

o nazwie: „Modernizacja ciągu komunikacyjnego północnej alejki ogrodowej”.