W ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” Rodzinny Ogród Działkowy „Stokrotka” w Kutnie uzyskał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.

"Modernizacja alejek ogrodowych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Kutnie".

Całość inwestycji wyniosła 45 000  zł, w tym kwota dofinansowania to 30 000 zł.

Zgodnie z projektem teren alejek ogrodowych został wyrównany i wysadzono na nim trawnik kwietny. Podjęte działania miały na celu poprawę ciągów komunikacyjnych, które dzięki zrealizowanym pracom są wyrównane. Już na chwilę obecną wpłynęło to na poprawienie chłonności podłoża i nie tworzą się już kałuże. Oprócz poprawienia wyglądu ogrodu, inwestycja ma przede wszystkim walor proekologiczny – trawnik kwietny przyciągnie owady zapylające, co poprawi bioróżnorodność ogrodu.

 

Zdjęcia przed zadaniem inwestycyjnym i po realizacji.

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”