Okręg Łódzki PZD przypomina, że ogrody korzystające z usług wodnych składają, do PGW Wody Polskie oświadczenie o ilości pobranej wody w IV kwartale 2020 r. w terminie do 14 stycznia 2021 r.