Okręg Łódzki w Łodzi PZD mając na uwadze, że walne zebranie w ROD jest najwyższym organem w ogrodzie postanowił przygotować cykl narad instruktażowo-szkoleniowych dla przedstawicielami zarządów ROD.

Pierwsza spotkanie odbyło się w dniu 7 lutego br. w Piotrkowie Trybunalskim dla prezesów i skarbników zarządów ROD z powiatów: piotrkowskiego, radomszczańskiego i bełchatowskiego.

Kolejne 8 grup szkoleniowych zaplanowane zostały w trybie online za pośrednictwem programu MS Teams. W celu przygotowania uczestników do takiego spotkania, pracownice biura, tj. Anna Pintara i Agnieszka Lazar przed planowanymi naradami merytorycznymi przeprowadziły testowe połączenia.

W dniach od 21 do 24 lutego br. Okręg przeprowadził spotkania w pięciu grupach, dla ogrodów, których księgowość prowadzona jest indywidualnie. Kolejne trzy grupy szkoleniowe przeprowadzono w dniach 14 i 15 marca br. i były one przeznaczone dla ogrodów, w których księgowość prowadzona jest w Ośrodkach Finansowo-Księgowych.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie ilościowe ROD uczestniczących we wszystkich naradach.

Narada

Ilość zaproszone ROD

Ilość ROD uczestniczących w naradach

7.02 godz. 11-14

31

24

21.02 godz.18-20       

29

22

22.02 godz. 18-20

22

20

22.02 godz. 18-20

29

19

23.02 godz.17-19

26

22

24.02 godz. 18-20

20

18

14.03 godz. 18-20

58

43

15.03 godz. 11-13

39

24

15.03 godz. 18-20

46

32

 

Narady z zarządami ROD, głównie odbywały się w godzinach popołudniowych  tj. od godz. 18.00, tylko dwie grupy przeprowadzone zostały w godzinach pracy biura,
od 11.00. Podczas narad prowadzona były ożywiona dyskusja. Narady online w Okręgu Łódzkim przeprowadzone zostały po raz pierwszy, jednakże uczestniczyło w nich zdecydowanie więcej osób niż podczas narad organizowanych stacjonarnie, co widać w tabeli powyżej. Natomiast w dniu 23 marca br. przygotowano i przeprowadzono w trybie zdalnej spotkanie z zespołem do obsługi walnych zebrań powołanych 22 marca 2022 uchwałą OZŁ PZD. Na 51 zaproszonych osób uczestniczyło w spotkaniu 38.

Kolejne narady online i jednocześnie ostatnie zostały zaplanowane w terminie 12-13 kwietnia 2022 r. dla przedstawicieli Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

Anna Pintara