Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi

oraz REMONDIS Electrorecycling

zapraszają Rodzinne Ogrody Działkowe do projektu

„ekoDziałkowiec”

Okręg Łódzki w Łodzi od kilku miesięcy współpracował z firmą Remondis w sprawie udziału Rodzinnych Ogrodów Działkowych w projekcie „ekoDziałkowiec”. W ramach projektu „ekoDziałkowiec” Rodzinny Ogród Działkowy bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Rodzinne Ogrody Działkowe poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (ROD otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). REMONDIS Electrorecycling zapewnia materiały edukacyjno-informacyjne oraz sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Co zbieramy?

wszystko, co zasilane było na prąd lub baterie np.: sprzęty RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne.

Co ROD otrzymuje za przekazany ELEKTROODPAD w programie?

Za każdą zebraną tonę sprzętu / baterii Rodzinny Ogród Działkowy otrzyma 350 zł .

Jak odbieramy?

Po odbiór sprzętów zebranych w programie ekoDziałkowiec przyjeżdża firma REMONDIS Electrorecycling po stronie, której jest także załadunek sprzętu.

Minimum jakie możesz zgłosić do odbioru.

400 kg to minimum logistyczne, po które firm REMONDIS Elektrorecykling przyjedziemy maksymalnie w ciągu 2 tygodni od daty zgłoszenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 607 910 572; e-mail: rod.electro@remondis.pl

Jak wziąć udział w programie?

W celu zgłoszenia do programu prosimy o kontakt mailowy (rod.electro@remondis.pl).

Poniżej załączamy wzór umowy, regulamin oraz wzór plakatu. Drukowane plakaty REMONDIS  wysyła  po zgłoszeniu.