Dnia 24 lutego 2022 roku cały świat obudził się w innej rzeczywistości. Z każdej strony docierały do nas informacje o ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Światem, a przede wszystkim Polską zawładnął niepokój. Jak mogliśmy zaobserwować, Polacy bardzo szybko otrząsnęli się z szoku i zmobilizowali by nieść pomoc potrzebującym.

Biorąc pod uwagę fakt, że działkowcy stanowią bardzo dużą społeczność, Polski Związek Działkowców, jak również wszystkie struktury Związku stoją na stanowisku, że tak liczna grupa wspólnie może więcej.

Dnia 8 marca 2022 roku, Okręg Łódzki PZD rozesłał do wszystkich Zarządów ROD zapytanie o podjęte przez nich działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy. Większość ogrodów, które udzieliły odpowiedzi poinformowało, że działkowcy indywidualnie udzielają pomocy i wspierają różnego rodzaju zbiórki. Kilka Zarządów ROD podjęło się zorganizowania zbiórki w ogrodzie działkowym. Najczęściej dary zbierane są w Domu Działkowca w soboty i niedziele w godzinach od 11 do 13. Zarządy ROD celowo wybierają takie dni, kiedy działkowców jest najwięcej na działce, aby dać im możliwość, a także zachęcić do udziału w zbiórce. Ponadto, Zarządy wcześniej zamieściły komunikaty w gablocie o rzeczach, które będą zbierane, a niektóre, aby dotrzeć do wszystkich działkowców rozesłały do użytkowników ROD wiadomość SMS. Jeden z ogrodów przekazał środki pieniężne na zbiórkę organizowaną przez Caritas. Działkowcy angażują się też oferując transport, a także kwaterując potrzebujących w swoich mieszkaniach.

Okręg Łódzki PZD na swojej stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym- Facebook zamieścił komunikat, w którym apeluje do wszystkich Zarządów ROD i działkowców o niesienie pomocy długofalowej. Ponadto, przygotowano spis zweryfikowanych zbiórek internetowych, gdzie można wpłacić dowolną kwotę. Zamieszczona informacja została stworzona w taki sposób, aby każdy od razu mógł się zapoznać, na co zostaną przeznaczone zebrane środki. Co więcej, udostępniono listę placówek  ( dostępna tutaj)w każdym mieście, gdzie organizowana jest pomoc. Każda informacja o prowadzonej w ROD zbiórce jest nagłaśniana na stronie internetowej Okręgu.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD dnia 22 marca 2022r. podjął uchwałę o przekazaniu Fundacji Polska Akcja Humanitarna kwoty 3 tysięcy złotych na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

Okręg docenia każdą niesioną przez działkowców pomoc i dziękuje wszystkim Zarządom ROD, które przyczyniły się do zorganizowania zbiórek w ogrodzie.

Sporządziła: Agnieszka Lazar