Czterdziestolecie powstania PZD to nie tylko okazja do wspominania jego historii.

To również okazja do zastanowienia się nad perspektywami jego dalszego istnienia.

Ta perspektywa może być ogólnokrajowa, okręgowa, ogrodowa.

Chcę spojrzeć na przyszłość Związku z poziomu ogrodu.

ROD „PRZY TORZE”w Łodzi powstał w 1986 roku/ pierwsze decyzje o przydziale działek/.

W latach 2018-2021 doszło do 22 zmian użytkowników działek.

W większości są to młode wiekiem osoby.

Na dwudziestu dwóch nowych użytkowników działek czternastu to osoby do trzydziestego roku życia.

To oni w perspektywie lat będą tworzyli grupę wpływającą na to co będzie działo się w ogrodzie.

Przyglądam się nowym członkom.

Przyglądam się jakie wprowadzają zmiany na działce?

Co zmieniają w nasadzeniach?

Co zmieniają w naniesieniach?

Czy uczestniczą w życiu organizacyjnym ogrodu?

Czy przestrzegają regulamin ROD?

Czy składają deklaracje członkowskie PZD?

Staram się z tych obserwacji wyprowadzić prognozy co do przyszłości ogrodu, Związku.

Zastanawiam się czy zachowają tradycje, zwyczaje Związkowe?

Czym w przyszłości będzie dla nich działka?

Obserwacje wskazują że po uzyskaniu działki modernizują domki ogrodowe.

Stare altany rozbierają.

Na ich miejsce stawiają nowe drewniane o większej powierzchni.

Zakładają ogrodzenie.

Ci którzy nie dokonują wymiany, budują tarasy.

Miłym zaskoczeniem dla mnie jest fakt składania wniosku o rozbudowę, modernizację.

Pozyskują druk że strony internetowej.

Nie obserwuję tego u „starych” użytkowników.

Po zauważenia że modernizacją altanę trzeba przypominać o składaniu stosownego wniosku w Zarządzie.

Nie obserwuje się nadzwyczajnych rewolucji w nasadzeniach.

Być może akceptują rosnące iglaki, krzewy ozdobne, kwietniki

Modą stały się wśród nowych działkowców i nie tylko ścianki zasłaniające widok w głąb działki. To potrzeba zachowania swoistej intymności?

Kolejnym zaskoczeniem jest widok zakładania warzywników przez część młodych użytkowników.

Nie są to duże warzywniki.

Widać na nich krzewy pomidorów, ogórki, marchewkę, truskawki, itp.

Wycinają stare drzewa owocowe; sadzą drzewka kolumnowe, karłowe.

Nie są to sady. Najczęściej kilka drzewek.

Zaskakuje uczestnictwo w Walnych Zebraniach.

Chętnie wyrażają zgodę na pracę w Komisjach powoływanych na Walnym Zebraniu.

Czego nie czynią wieloletni działkowcy.

Wszyscy złożyli deklarację o członkostwo PZD.

Modzi z dziećmi traktują działkę jak plac zabaw.

Na działce użytkowanej przez młode małżeństwa są: zjeżdzalnie, huśtawki, drabinki, składane baseny, bramki piłkarskie, hamaki, słupy z obręczą do piłki koszykowej; trampoliny i inne.

Dzięki młodym słychać w ogrodzie radosny gwar dzieciarni; szczególnie w pogodne soboty i niedziele.

Trawnik dominuje!

W zdecydowanej większości pozytywnie reagują na polecenia związane z przestrzeganiem regulaminu ROD!

Wśród młodych działkowców nie było przypadku „sprzedaży działki”.

W Zarządzie ROD do wiosny były dwie młode osoby

Jedna zrezygnowała w związku z urodzeniem dziecka

Czy na podstawie tych przesłanek możne prognozować przyszłość ogrodu, ogrodnictwa działkowego?

Na pewno nie jest to wróżenie z fusów!

A zatem zachowując ostrożność uważam, że Ci działkowcy w przyszłości będą godnymi następcami odchodzącego pokolenia.

Pokolenia organizatorów ogrodów, wieloletnich działaczy.

 

Łódz 29.07.2021 r.

Antoni Gieczewski – Prezes ROD „PRZY TORZE” w Łodzi

z 36 letnim stażem.

Fot. 1 Ścianka

 

Fot. 2 Warzywnik na działce młodych działkowców