Manifestacji poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy: o "rodzinnych ogrodach działkowych" pod Sejmem w 2013 roku, towarzyszyła pieśń Jonasza Kofty: Pamiętajcie o ogrodach".

Wymowa przesłania tego wiersza i atmosfera panująca w trakcie manifestacji jest znowu potrzebna.

Bo pojawiło się kolejne zagrożenie dla istnienie ogrodów.

To zagrożenie wypływa z treści projektu rozporządzenia "w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy", przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

W rozporządzeniu jest mowa o strefach.

Ogrody działkowe według tego rozporządzenia będą mogły być zlokalizowane tylko w strefie mieszkaniowej oraz zieleni i rekreacji.

Jeżeli ogród działkowy jest zlokalizowany w strefie przemysłowej to nie będzie miał ochrony prawnej przed jego likwidacją.

Można go zlikwidować i teren przeznaczyć na cel właściwy dla tej strefy.

To zagraża istnieniu znaczącej ilości ogrodów.

To rozporządzenie jawi się jako narzędzie prawnej likwidacji licznych ROD.

Dlatego znowu jest potrzeba stanąć w obronie istnienia ROD.

Dlatego konieczne jest wskrzeszenie atmosfery z pod Sejmu z 2013 roku.

Dlatego jest potrzeba obudzenie czujności działkowiczów.

Dlatego jest potrzeba powszechnego poparcia Stanowiska Krajowej Rady PZD z dnia 20.10.2023 roku w "sprawie zagrożenia istnienia ROD wynikające z projektu przepisów wykonawczych do ustawy o planowaniu przestrzennym".

Wszyscy członkowie ogrodów działkowy powinni wyrazić swój sprzeciw przeciwko zapisom w projekcje rozporządzenia.

Działkowicze powinni zademonstrować ze pamiętają o swoich ogrodach, ze są dla nich bliskie i ze będą o nie walczyć!

Jonasz Kofta: "Pamiętajcie o ogrodach przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu tylko drzewa i liście".

Łódź, 23.10.2023 r.

Antoni Gieczewski