Uchwałą nr 131/2020 Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD, został ogłoszony konkurs pn. „Różnorodność upraw na działce”. Do udziału w konkursie zarządy ROD zgłaszają tylko jedną działkę w terminie do 21 września 2020r. Winno ono nastąpić w formie pisemnej zawierającej: numer działki oraz nazwę i adres ROD, nazwisko i imię wraz z adresem korespondencyjnym, jak również informację o działce, ujmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu okręgowego. Ponadto, materiał zdjęciowy, jak również zgodę na publikację zdjęć i przetwarzanie danych osobowych.

Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD w terminie do 3 października dokona oceny, na podstawie przesłanych zdjęć zgłoszonych działek. W przypadku, gdy materiał fotograficzny zostanie przesłany pocztą tradycyjną, należy podpisać każde zdjęcie imieniem i nazwiskiem, nr działki oraz nazwą ogrodu. Okręg ma świadomość, że część kwiatów czy warzyw jest już niedostępnych, dlatego, jeśli działkowcy posiadają zdjęcia wykonane w okresie kwitnienia, również można, a nawet należy je dołączyć.

Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Okręgowych Dni Działkowca, dlatego zarządy ROD proszone są o przekazanie tej informacji działkowcom, aby w miarę możliwości mogli pojawić się w tym dniu na okręgowym święcie.