KOMUNIKAT

Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD

Z dnia 7 maja 2021r.

W sprawie ogłoszenia konkursu okręgowego pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD na podstawie uchwały nr 73/2021 z dnia 7 maja 2021 roku ogłasza konkurs okręgowy pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy swoimi staraniami dają przykład innym, jak pomysłem i samodzielną pracą można zaaranżować działkę.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy działkowcy formujący krzewy w geometryczne, spiralne bądź bardziej wyszukane formy.

Wymogi dotyczące konkursu:

1. Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo i zdrowie działkowców, Okręg Łódzki PZD postanowił przeprowadzić i rozstrzygnąć konkurs w formie zdalnej na podstawie przesłanych mailowo, na nośnikach bądź wydrukowanych zdjęć.

2. Materiał zdjęciowy winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji.

3. Do wzięcia udziału w konkursie wymagane jest wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszenia oraz Oświadczenia uczestnika Okręgowego Konkursu.

Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021 r.

Oceny pracy dokona Okręgowa Komisja Konkursowa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Okręgowy Zarząd Łódzki PZD do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

    • Pierwsze miejsce 3000 zł
    • Drugie miejsce 2000 zł
    • Trzecie miejsce 1000 zł

Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień w wysokości 500 zł każde.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Okręgu Łódzkiego PZD oraz w mediach społecznościowych.

W załączeniu uchwała, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie uczestnika. Zachęcamy wszystkich działkowców do udziału w konkursie.