Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber głosił konkurs „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”.

Patronem medialnym konkursu zostało czasopismo „Mój ogródek”.

Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy posiadają prawo do działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym lub ogród przydomowy.

Celem konkursu jest m.in. zachęcenie mieszkańców województwa łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół i roślin miododajnych na działkach, zwiększanie wiedzy o ekologii, propagowanie idei bioróżnorodności i wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin.

Konkurs podzielony został na dwie grupy: ogród i działka, przy czym przez działkę zgodnie z Regulaminem konkursu rozumie się działkę w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

W grupie „Działka” konkurs podzielono na 4 kategorie:

 

  1. „Ładne kwiatki” czyli ogród kwiatowy;
  2. „Królowa ula” czyli ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
  3. „Niezło ziółko” czyli ogród ziołowo-warzywny;
  4. „Sielski-anielski” czyli ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów i krzewinek owocowych.

 

Elektroniczny formularz konkursowy zamieszczony został na stronie: www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego. Zgłoszenia do konkursu przesłać należy do organizatora do
15 sierpnia 2021 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 października 2021 r.

 

Nagrodami w konkursie są:

a)            I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 3 300 zł brutto;

b)           II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 2 200 zł brutto;

c)            III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 650 zł brutto;

W konkursie mogą zostać również przyznane wyróżnienia – nagrody rzeczowe.

Szczegółowe zasady i warunki udziału w konkursie zawarte w Regulaminie Wojewódzkiego Konkursu pn. „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”, który zamieszczony został na stronie internetowej:

www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego