NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy im. Barlickiego w Zgierzu

Adres: Zgierz 95-100, ul. Barlickiego 1a

Adres poczty elektronicznej: rodbarlickiegozgierz@pzd.pl

Numer telefonu: 663 134 216

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Prace ziemne w zakresie modernizacji instalacji wodnej na terenie ogródków działkowych z doprowadzeniem wody do 51 działek, oraz  podłączenie instalacji do istniejącej sieci miejskiej.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa 01 października 2023 roku o godz. 24:00.

 

SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Specyfikację Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie zarządu. Kontakt pod wskazanym numerem telefonu, lub adresem poczty elektronicznej.