Rodzinny Ogród Działkowy "Karolinka” w Rydzynach w bieżącym roku otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” na realizację zadania projektowego pod nazwą:

"Modernizacja terenu ujęcia wody i urządzeń umożliwiających korzystanie ze studni głębinowej na ROD „Karolinka”"

Wartość dofinansowania z UMWŁ wyniosła 12 500,00 zł.

W ramach tego zadania wymieniono główną rozdzielnię elektryczną obsługującą punkt ujęcia wody, zmodernizowano ogrodzenie ujęcia wody co umożliwiło wjazd na ten teren sprzętu, w celach konserwacyjnych, serwisowych i pielęgnacyjnych. Ponadto odtworzono rowy melioracyjne wraz z przepustem pod drogą wjazdową na części wspólnej Ogrodu.

 

 

 

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego”