PREZES OKRĘGU ŁÓDZKIEGO PZD INFORMUJE, ŻE

W DNIU 23 STYCZNIA 2024 r. (wtorek) 

BIURO OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ORAZ OŚRODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

BĘDĄ NIECZYNNE.