NIE dla kwarantanny w altanie działkowej?

Okręg Łódzki Polskiego Związku Działkowców uprzejmie informuje, iż w odpowiedzi na wystąpienie Okręgu, Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, że kwarantanna, nałożona na obywatela w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, nie powinna mieć miejsca w altanach działkowych. Inspektor Sanitarny zwrócił uwagę, że kwarantanna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania wyposażonym w stosowne urządzenia higieniczno-sanitarne, z możliwością kontaktu zdalnego osoby kwarantannowej z właściwymi służbami. Natomiast definicja altany działkowej nie uwzględnia konieczności posiadania węzła higieniczno-sanitarnego. Nie bez znaczenia pozostaje zakaz zamieszkiwania na terenie ROD. Nadto odbywanie kwarantanny w ROD może wiązać się z ewentualnym narażeniem innych działkowców wykonujących niezbędne czynności do utrzymania swojej działki.

W załączeniu pismo ŁPWIS celem ewentualnego wykorzystania w przypadku konieczności jego okazania odpowiednim służbom.

Pliki do pobrania: