W 2024 roku na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZD przeprowadzona będzie kampania sprawozdawczo – wyborcza, a kadencja organów Rodzinnych Ogrodów Działkowych upływa z dniem odbycia walnego zebrania, nie później jednak niż 15 maja br.

Okręgowy Zarząd Łódzki PZD z powagą podchodzi do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Wdrażając postanowienia uchwały nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD z dnia 15 grudnia 2023r. w sprawie wytycznych dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w roku 2024 już z końcem ubiegłego roku powołał 52 osobowy Zespół do obsługi walnych zebrań oraz  5 osobowy Zespół do zbadania dokumentacji z zebrań odbytych w ROD w roku 2024. Natomiast poczynając od 31 stycznia br.  przeprowadził cykl narad instruktażowo – szkoleniowych dla przedstawicieli zarządów ROD. W spotkaniach wzięli udział prezesi, sekretarze i skarbnicy zarządów ROD.

Prawidłowe stosowanie zapisów ustawy o ROD, statutu PZD i przepisów związkowych w zakresie przygotowania, zwołania i przebiegu walnego zebrania sprawozdawczo- wyborczego w 2024 roku oraz obowiązków sprawozdawczych dla zarządów ROD po odbytych zebraniach omówiła Prezes Okręgu Izabela Ożegalska. Zagadnienia odnoszące się do działalności inwestycyjnej i remontowej w ROD i jej finansowania na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawił starszy inspektor do spraw inwestycyjnych Rafał Majer. Omówił też mechanizm przyznawania pożyczek i dotacji PZD i od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Tematy związane z gospodarką finansową ROD, a więc sprawozdania finansowe za 2023 rok i preliminarze finansowe na 2024r. zreferowała główna księgowa Elżbieta Janiszewska – Jarząb. Ważnymi omówionymi tematami była użyteczność programu DGCS PZD System oraz współpraca z Ośrodkami Finansowo-Księgowymi dla ROD. Przypomniano o wielu istotnych dla działkowców i ROD osiągnięciach PZD w mijającej 5-letniej kadencji, również zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania przez działkowców przepisów dot. m.in. parametrów altan działkowych, wycinania drzew i krzewów ozdobnych na działkach, budowy szamb i studni tzw. abisynek.

Podsumowując narady Okręgowy Zarząd dziękuje tym, którzy w nich uczestniczyli  i tym samym uszanowali wysiłek i czas poświęcone na ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Narady odbyły się w następujących terminach:

  1. 01.2024 r. – Tomaszów Mazowiecki
  2. 02.2024 r. – Skierniewice
  3. 02.2024 r. – Kutno
  4. 02.2024 r. – Piotrków Trybunalski
  5. 02.2024 r. – Sieradz
  6. 14, 15, 20, 26 luty 2024 r. – 7 grup w Łodzi

 

Opr. I.O.