W dniach 8-9 marca 2023 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów PZD. Naradzie przewodniczył i ją prowadził Prezes Związku Eugeniusz Kondracki, a udział w niej wzięła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

Narada została zorganizowana, aby omówić najważniejsze obecnie  sprawy  dla  Związku, ROD  oraz  działkowców i określić wspólnie działania, jakie należy podejmować w poszczególnych omawianych dziedzinach. Do omówienia i przedyskutowania z dyrektorami biur zaplanowano na dwa dni narady następujące tematy:

1. Walne zebrania w ROD w 2023 r. Wytyczne do walnych zebrań. Stan przygotowań do kampanii walnych zebrań w ROD w roku 2023.

2. Realizacja programu grantowego ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”

3. Budowa siedzib dla zarządów ROD. Działalność inwestycyjna i jej finansowanie. Dotacje ze źródeł zewnętrznych.

4. Zadania struktur Związku w zakresie oświaty.

5. Gospodarka finansowa Związku. Ośrodki Finansowo-Księgowe.

6. Zadania struktur Związku wynikające z programów zjazdowych i uchwał struktur.

7. Funkcjonowanie biur okręgów.

8. Komunikacja elektroniczna w Związku.

Informacje dotyczące poszczególnych tematów, które były przedmiotem narady przedstawiamy w oddzielnych materiałach.

ZRS