Na 40-lecie PZD -e

Życzenia śle:

Zachowania związkowej witalności

Na jubileuszu obecności ważnych gości

Przychylności władz państwowych

Życzliwości władz samorządowych

Dotacji od władz hojnych

Lat dalszego istnienia spokojnych

Wolnego od zagrożeń bytu

Na działki nieustającego popytu

Oddanych jak dotychczas działaczy

Niech nimi los Związek raczy

Realizacji Związkowych programów

Bez dodatkowych namów

Szczególnie programu bioróżnorodności

Niech flora ogrody mości

Każdemu Zarządowi ROD godnego pomieszczenia

Do posiedzeń i zabezpieczenia mienia

Ogrody jako oazy zieleni

Niech społeczność lokalna ciągle ceni

Jak najmniej problemów w kwestii odpadów

Ogrodów podobnych do kwitnących sadów

Działkowcom obfitych plonów

Związkowi braku bicia na trwogę dzwonów

Niech niejedno serce wspomnieniami się wzruszy

Z okazji kolejnych okrągłych jubileuszy.

Łódz, 05.05.2021 r.

Antoni Gieczewski