Podczas posiedzenia w dniu 3 października 2020r. w ramach omawiania zagadnień merytorycznych, Okręgowa Rada Łódzka Polskiego Związku Działkowców zapoznała się z najistotniejszymi dla stowarzyszenia ogrodowego regulacjami projektowanej ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przekazanej PZD do konsultacji przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jakkolwiek Okręgowa Rada Łódzka PZD zaaprobowała inicjatywę rządową to przede wszystkim w pełnej rozciągłości poparła stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 września 2020r. w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i zgłoszone przez Jednostkę Krajową zastrzeżenia i poprawki, czemu dała wyraz podejmując stanowisko, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Okręg Łódzki informuje nadto, że do wiadomości Okręgu wpłynęły wystąpienia popierające stanowisko Krajowej Rady. Jednocześnie zwraca się do wszystkich organów PZD w ROD oraz do działkowców o wsparcie działań podejmowanych przez PZD, które są ukierunkowane na poszanowanie i zabezpieczenie praw działkowców oraz stowarzyszenia w projektowanej ustawie o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Do pobrania poniżej:

  1. Stanowisko ORŁ PZD z  dnia 3.10.2020
  2. Stanowisko Komisji Medialnej ORŁ PZD
  3. Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu kutnowskiego
  4. Stanowisko zarządu ROD ” Kolejarz” w Kutnie
  5. Stanowisko zarządu ROD “Przy Torze” w Łodzi
  6. Stanowisko Kolegium Prezesów powiatu łaskiego
  7. Stanowisko OZŁ PZD  z dnia 7.12.2020