W ostatnim okresie Krajowy Zarząd PZD podejmuje intensywne starania, aby włączyć ROD w rządowy program „Moja Woda”, co wiązałoby się z konkretnymi korzyściami dla działkowców oraz środowiska naturalnego. W tym celu wystąpiono do Ministerstwa Klimatu i Środowiska  z postulatem o uwzględnienie ogrodów w tym programie. Niestety, postulat ten spotkał się jednak z odmową resortu, który swoją odpowiedź uzasadnił względami formalnymi. (LINK)

Przyjmując tę argumentację, Związek nadal dostrzega pilną potrzebę publicznego wparcia optymalizacji gospodarki wodnej w ROD. Dlatego też w dniu 1 czerwca br. Krajowy Zarząd przyjął stanowisko (LINK) , w którym przedstawił Ministerstwu Klimatu i Środowiska propozycję wdrożenia programu dedykowanemu ogrodom działkowym - „Moja Woda dla ROD”.

W ślad za tym stanowiskiem w dniu dzisiejszym (2 czerwca br.) Prezes PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego wystąpił do Pana Michała Kurtyki - Ministra Klimatu i Środowiska (LINK). W wystąpieniu tym Prezes Związku zaprezentował motywy i zasadnicze założenia proponowanego programu, załączając jednocześnie powyższe stanowisko Krajowego Zarządu PZD.

W celu naświetlenia całokształtu przedmiotowej sprawy, poniżej  publikujemy najważniejsze dokumenty dotyczące starań Związku o włączenie ROD do rządowego programu „Moja Woda”.

T.T.