Tam gdzie słychać śpiew skowronka

Tam gdzie po warzywach chodzi stonka

Tam gdzie rabaty kwiatowe

Tam gdzie rododendronów kwiaty fioletowe

Tam gdzie na krzaku malina się pyszni

Tam gdzie rośnie drzewo wiśni

Tam gdzie kwiat na jabłoni

Tam gdzie grudka ziemi w dłoni

Tam gdzie sikorka w karmiku

Tam radości z działki bez liku

Tam gdzie liczne grona winogrona

Tam moja działka. Tam ona

W PZD wśród innych działek miliona

Tak jak ja milion tę pasję podziela

Nie tylko gdy w kalendarzu niedziela

Czasem wypielęgnowana

Czasem trochę zaniedbana

Na ile ułomność starcza

O dbałość działki wystarcza

Przedmiot mojej dumy

Miejsce zadumy

Miejsce do którego jadę

Gdy potrzebuję na kłopoty znaleźć radę

Bo tam w otoczeniu flory

Rodzą się na problemy trafne wybory

Bo tam gdy grabię ziemie

Złe emocje u-ziemie

Bo tam

Od hałasu miejskiego wytchnienie mam!

Tą radość zapewnia Związek

Choć przynależność do niego to nie obowiązek

Łódź, wrzesień, 2023 r.

Antoni Gieczewski