W dniu 1 września 2023 r. w Warszawie ponad 200 działkowców z całej Polski spotkało się na Krajowych Dniach Działkowca. Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie oraz docenienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną niż zawsze formułę uroczystości – zorganizowana została w pięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie w plenerze i była prowadzona przez Panią Magdalenę Kondracką, dyrektora Wydawnictwa „działkowiec”, dzięki czemu uczestnicy krok po kroku prowadzeni byli przez przygotowany dla nich program uroczystości.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandarów przez poczty sztandarowe z Krajowej Rady PZD, 14 Okręgów oraz ROD „Róża” w Słupcy, zaśpiewaniu hymnu państwowego, hymnu PZD „Zielona Rzeczpospolita” Prezes PZD Eugeniusz Kondracki otworzył Krajowe Dni Działkowca 2023. Witając przybyłych działkowców podkreślił, że tegoroczne Dni Działkowca przypadają w roku 10-lecia uchwalenia przez Sejm ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z tego względu krótko przypomniał o wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku, który podważył niemal wszystkie przepisy ustawy o ROD z 2005 roku, o wielkiej mobilizacji i nieustępliwości działkowców w walce o swój Związek i ogrody, niespotykanej solidarności i jedności w działaniach, czego efektem było uchwalenie przez Sejm ustawy o ROD w dniu 13 grudnia 2013 roku, którą jako obywatelski projekt z niewielkimi zmianami poparły wszystkie partie polityczne w kraju. Wspominając o ówczesnym zaangażowaniu w sprawę ustawy o ROD wielu polityków Prezes podkreślił, że czynnikiem spajającym oraz źródłem siły środowiska polskich działkowców były zawsze wspólne idee i wartości, które leżą u podstaw ogrodnictwa działkowego. ROD zawsze były otwarte i tolerancyjne, a środowisko działkowców bogate różnorodnością swoich poglądów. Jest to rezultat przestrzeganej w Związku od lat zasady apolityczności w funkcjonowaniu PZD w przestrzeni publicznej dzięki czemu możemy zachować jedność działkowców, która pozwala skutecznie bronić ponad stuletniego dorobku naszego ruchu. Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił także temat realizacji przez ponad 500 ROD w kraju projektu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Docenił rolę Krajowego Zarządu PZD, który stworzył wewnętrzny system prawny, dzięki czemu ogrody działkowe mogły skorzystać z dotacji oferowanych przez ARiMR ze środków Unii Europejskiej. Prezes podziękował Zarządom ROD, Okręgowym Zarządom PZD, wszystkim działaczom zaangażowanym w realizację projektów, za czynny  i pracę licząc, że w przyszłości doświadczenie pozwoli na objęcie podobnymi projektami większą liczbę ROD.

Po wystąpieniu Prezesa PZD głos zabrał wieloletni członek Krajowego Zarządu PZD oraz Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgu PZD w Zielonej Górze Pan Marian Pasiński, który podziękował Prezesowi PZD za rozważne, odpowiedzialne i skuteczne kierowanie PZD. Zadeklarował, że Okręg w Zielonej Górze będzie aktywnie uczestniczyć w utrzymaniu jedności związkowej i solidarnym działaniu na rzecz rozwoju ogrodów działkowych i umacniania Polskiego Związku Działkowców.

Podczas tej doniosłej i ważnej uroczystości zostały wręczone przyznane przez Krajowy Zarząd PZD odznaczenia związkowe.

22 zasłużonym działaczom PZD  oraz 2 radnym Białegostoku wręczona została odznaka „Za Zasługi Dla Polskiego Związku Działkowców” w uznaniu za aktywną pracę społeczną, za zaangażowanie w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, a także zaangażowanie w realizację projektów programu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ROD i Okręgach. Odznaczenia wręczał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz Sekretarz PZD Izabela Ożegalska.

Złotą Odznakę Zasłużonego Działkowca za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków działkowca i działalność na rzecz Związku i ogrodnictwa działkowego  Krajowy Zarząd PZD przyznał  12 działkowcom. Wręczyli je Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak.

Prezes i I Wiceprezes PZD wręczyli również medale Bene Meritus – Dobrze zasłużony -w uznaniu zasług dla rozwoju PZD  3 zasłużonym działaczom.

Tradycyjnie podczas Krajowych Dni Działkowca zostały ogłoszone wyniki konkursów krajowych. Konkursy krajowe PZD służą docenieniu zaangażowania i osiągnięć działkowców oraz zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego kraju, a także są formą wsparcia ich rozwoju.

Jako pierwszy rozstrzygnięto konkurs „Najlepszy ROD 2023 roku”. Do konkursu zostało zgłoszone 22 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania, przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby. Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 14 nagród: I, II, III, IV miejsca oraz 4 wyróżnienia.

Wszystkie ROD otrzymały atrakcyjne nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy i wydawnictwa związkowe. ROD, które zdobyły miejsca od I do IV otrzymały dodatkowo tablice pamiątkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najlepszy ROD 2023 roku”

Podziękowania, gratulacje oraz nagrody złożyli na ręce przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z Wiceprezesem PZD Józefem Noskim.

Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu „ Najpiękniejsza Działka Roku 2023”. Do konkursu wpłynęło 55 zgłoszeń, które zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna oraz opisowa.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń konkursowych rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 10 nagród: I, II, III miejsce oraz 7 wyróżnień.

Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody pieniężne, pamiątkowe dyplomy, puchary oraz wydawnictwa związkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najpiękniejsza Działka Roku 2023"

Podziękowania, gratulacje oraz nagrody złożyli na ręce laureatów konkursu Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wraz z członkiem Krajowego Zarządu PZD Edwardem Galusem.

 

Jako ostatnie ogłoszono wyniki konkursu „Inwestycje ekologiczne w ROD”. Była to pierwsza edycja tego konkursu, który miał zainspirować do podejmowania działań na rzecz środowiska, a także zwiększyć świadomość ekologiczną działkowców, co jest niezwykle ważne w dobie postępujących zmian klimatu. Był on podzielony na 5 kategorii:

- Inwestycje wspierające bioróżnorodność

- Inwestycje poprawiające jakość powietrza i ograniczające hałas

- Inwestycje wpływające na poprawę warunków wodnych

- Inwestycje wspierające recykling i ograniczenie ilości odpadów zielonych

- Edukacja ekologiczna

Konkurs zyskał duże zainteresowanie wśród zarządów ROD. Zgłoszone zostało 51 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się ze względu na zrealizowane inwestycje ekologiczne. Wszystkie zgłoszenia zostały szczegółowo zweryfikowane i ocenione w kategoriach określonych w Regulaminie konkursu przez specjalnie powołany zespół.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę przedłożoną ocenę zgłoszeń rozstrzygnął konkurs krajowy przyznając 15 nagród: I, II i III miejsce w każdej kategorii.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 września 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Inwestycje ekologiczne w ROD”

Podziękowania, gratulacje i nagrody w 3 pierwszych kategoriach zostały złożone na ręce laureatów przez Wiceprezesa PZD Zdzisława Śliwę oraz Sekretarza Okręgu Śląskiego Lucynę Cyrek, a w 2 pozostałych kategoriach przez Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego oraz Przewodniczącą KKR PZD Marię Fojt.

Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród w konkursach krajowych PZD było wyjątkowym momentem, pełnym radości i wzruszenia. Laureaci oraz wszyscy obecni mogli razem cieszyć się z osiągnięć, wspólnie przeżywać emocje i celebrować pasję do ogrodnictwa działkowego. Kiedy nazwiska laureatów brzmiały na scenie, na ich twarzach gościł uśmiech, a niekiedy łzy wzruszenia. Te momenty z pewnością na długo pozostaną w pamięci laureatów konkursów i wszystkich gości obecnych na Krajowych Dniach Działkowca.

Na uroczystości zostało zaprezentowanych 23 kosze dożynkowe przygotowane przez Okręgi i ROD zostały docenione przez organizatorów uroczystości. Kosze były wyjątkowo piękne, charakteryzowały się różnorodnością, odnosiły się do charakteru ogrodów, stąd też znaleźć w nich można było kwiaty, owoce, warzywa, przetwory warzywne i owocowe. Ze względu na bardzo wysoki poziom odstąpiono od oceny i wyłonienia laureatów. Wszystkie kosze zasługiwały na wyjątkowe podziękowania. Wręczali je I Wiceprezes Tadeusz Jarzębak, Wiceprezesi Zdzisław Śliwa i Józef Noski oraz Skarbnik PZD Piotr Gadzikowski.

Po rozdaniu nagród przyszedł moment na wspólne, pamiątkowe zdjęcia i podziękowania uczestników konkursów w stronę Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego.

Podziękowania złożyła Pani Lucyna Cyrek, sekretarz Okręgu Śląskiego PZD. Podziękowała za zaproszenie uroczystość, za wyróżnienia, odznaczenia, za wspólne świętowanie. Pani Cyrek przekazała wyrazy uznania za codzienną współpracę, za pomoc zarządom i ogrodom oraz za wkład i nieustanne dążenia do rozwoju Zwiazku. Do grona osób, które wyraziły na forum podziękowania byli Marta Warmuz Prezes Okręgu Małopolskiego PZD, I Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak – Prezes Okręgu w Szczecinie oraz Pan Józef Romanowski – I Wiceprezes Okręgu w Szczecinie, przedstawicielki z ROD „Leśne Oczko” w Nowym Kisielinie (Okręg w Zielonej Górze), przedstawiciele Zarządu ROD „Róża” w Słupcy – najlepszego ROD 2023 roku oraz Prezes Zarządu ROD „Tulipan” w Zabrzu.

Gdy nagrody i podziękowania zostały wręczone, uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny działkowy obiad, któremu muzycznie towarzyszył zespół Non – Stop. Po biesiadowaniu Prezes PZD oficjalnie zamknął uroczystość dziękując wszystkim za udział, za przyjazd ze wszystkich części kraju, a organizatorom wydarzenia za dopracowanie wszystkich jego szczegółów.

Krajowe Dni Działkowca sprawiły, iż wyróżnieni i nagrodzeni, a dzięki temu i docenieni działkowcy, zarządy ROD zostali zmotywowani do kontynuacji dobrego działania na rzecz budowania i rozwoju ogrodów działkowych. Ci, którzy przyjechali z całej Polski, by wspólnie z innymi działkowcami świętować i cieszyć się wspólnym sukcesem ogrodów, działkowców i Polskiego Związku Działkowców, podkreślali, że jest to święto wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Zofia Rut-Skórzyńska

Ewelina Skarzyńska

Biuro Jednostki Krajowej PZD