Okręg Łódzki PZD przypomina zarządom ROD o trwającym konkursie krajowym pn. „ROD 40-lecia PZD”. Celem konkursu jest wyróżnienie ROD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie promują znaczenie i rolę ruchu działkowego i PZD w społeczeństwie. Każdy Okręg do konkursu może zgłosić 5 ogrodów. Termin nadsyłania prac przez Okręg upływa 20 sierpnia 2021r., dlatego Okręg prosi o zgłaszanie ogrodów do 15 sierpnia do Okręgu.

W konkursie oceniane będą przede wszystkim specjalne osiągniecia w 40 letniej historii PZD, inicjatywy zarządu ROD służące działkowcom, lokalnej społeczności i Związkowi oraz promujące ruch działkowy w Polsce, sposób i przykłady wdrożenia Programów PZD. Ważne jest by wykonać zdjęcia wyszczególnionych w regulaminie kategorii. Materiał fotograficzny winien był dobrej jakości.

Zachęcamy wszystkie ogrody spełniające wymagane w regulaminie kryteria do wzięcia udziału w konkursie.

 

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodniczych