Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uchwałą nr 137/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., ogłosił konkurs pn. „Różnorodność upraw na działce” dedykowany dla działkowców.

Celem konkursu jest docenienie optymalnego zagospodarowania działki poprzez powrót do tradycji upraw warzyw, owoców i kwiatów.

 

Do udziału w konkursie zarządy ROD zgłaszają tylko jedną działkę w terminie do 31 lipca 2024r. Winno ono nastąpić w formie pisemnej zawierającej: numer działki oraz nazwę i adres ROD, nazwisko i imię wraz z adresem korespondencyjnym, jak również informację o działce, ujmującą wszystkie działy zawarte w regulaminie konkursu okręgowego z zaznaczeniem dlaczego akurat na  te gatunki zdecydował się użytkownik działki i w jaki sposób wykorzystywane są plony. Ponadto, materiał zdjęciowy, jak również zgodę na publikację zdjęć i przetwarzanie danych osobowych.

 

Komisja Konkursowa Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD dokona oceny, na podstawie przesłanych zdjęć zgłoszonych działek. W przypadku, gdy materiał fotograficzny zostanie przesłany pocztą tradycyjną, należy podpisać każde zdjęcie imieniem i nazwiskiem, nr działki oraz nazwą ogrodu. Okręg ma świadomość, że część kwiatów jest już niedostępnych, dlatego, jeśli działkowcy posiadają zdjęcia wykonane w okresie kwitnienia, również można, a nawet należy je dołączyć.

 

Zgłoszenia do konkursu  zarządy ROD dokonują za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: lodz@pzd.pl

 

Termin zgłaszania upływa 31 lipca 2024 roku.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas Okręgowych Dni Działkowca oraz na stronie internetowej Okręgu.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, puchary i nagrody pieniężne:

* I miejsce       - 5000 zł

* II miejsce      - 4000 zł

* III miejsce     - 3000 zł

Wręczenie nagród nastąpi podczas Okręgowych Dni Działkowca 2024.

uchwała137,2024 OZŁ

REGULAMIN

ZGODA NA PUBLIKACJE I PRZETWARZANIE DANYCH