Dnia 7 maja 2021 roku Okręgowy Zarząd Łódzki PZD ogłosił konkurs pn. „Rzeźby roślinne na działce w ROD”. Konkurs skierowany był do wszystkich działkowców Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Okręgu Łódzkim Polskiego Związku Działkowców. Celem konkursu było zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców, którzy swoimi staraniami dają przykład innym, jak pomysłem i samodzielną pracą można zaaranżować działkę.

Do konkursu zgłosiło się 15 uczestników, niemal z całego województwa. Komisja Konkursowa spotkała się dwukrotnie celem oceny zgłoszonych działek. Wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie działki zachwycają, a każda z nich jest na pewno ozdobą ROD oraz pociechą działkowców. Dnia 26 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD zostały przedstawione propozycje finalistów. Okręgowy Zarząd Łódzki PZD zatwierdził listę laureatów i dodatkowo postanowił przyznać 3 wyróżnienia.

W związku z powyższym, Okręg przedstawia listę zwycięzców:

  • Pierwsze miejsce: Państwo Irena i Witold Gawrych, działka nr 91 w ROD „Jutrzenka” w Głownie – nagroda 3 000 zł;
  • Drugie miejsce: Państwo Krystyna i Adam Woźniak, działka nr 10 w ROD „Ponar- Jotes” w Łodzi – nagroda 2 000 zł;
  • Trzecie miejsce ex aequo:

- Pan Krzysztof Hirsz, działka nr 236 w ROD „Diana” w Sokolniki- Las -  nagroda 1 000zł;
- Pani Anna Kępska,  działka nr 167 w ROD „Błonie” w Opocznie – nagroda 1 000 zł.

oraz działek wyróżnionych, każda z działek otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł:

  • Pani Barbara Rokicka, działka nr 75 w ROD „Elester” w Łodzi;
  • Pan Zdzisław Król, działka nr 94 w ROD „Pod Borem” w Konstantynowie Łódzkim;
  • Państwo Krystyna i Stanisław Pastuszczak, działka nr 132 w ROD „Brzezina” w Łodzi.

Wszystkim działkowcom dziękujemy za zaangażowanie i wzięcie udziału w konkursie, natomiast posiadaczy roślin możliwych do formowania zachęcamy do zainspirowania się.

Agnieszka Lazar

Instruktor ds. ogrodnictwa

Okręgu Łódzkiego PZD