Okręgowy Zarząd Łódzki PZD uchwałą nr 120/2022 z dnia 27 maja 2022 roku ogłosił konkurs okręgowy pn. "Ogród Działkowy Przyjazny Dla Środowiska" .

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje zarząd ROD w terminie do 15 lipca 2022 roku. Zgłoszenie winno zostać dokonane w formie pisemnej zawierającej uchwałę zarządu ROD, wypełniony formularz zgłoszeniowy, materiał fotograficzny dokumentujących działalność ROD w zakresie przyjętych kryteriów w konkursie.

Szczegóły dotyczące konkursu w załącznikach poniżej.