Dnia 24 lutego 2022 roku cały świat obudził się w innej rzeczywistości. Z każdej strony docierały do nas informacje o ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę. Światem, a przede wszystkim Polską zawładnął niepokój, ale nie tylko… Jak mogliśmy zaobserwować, Polacy bardzo szybko otrząsnęli się z szoku i zmobilizowali by nieść pomoc potrzebującym.

 

Biorąc pod uwagę fakt, że działkowcy stanowią bardzo dużą społeczność, Polski Związek Działkowców, jak również Okręg Łódzki PZD stoją na stanowisku, że tak liczna grupa wspólnie może więcej. W samym Okręgu Łódzkim mamy 300 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, od kilku z nich dotarły do Okręgu informacje o chęci pomocy, a także już zorganizowanych zbiórkach w ogrodach. Mamy nadzieję, że ta chęć pomocy będzie jeszcze większa.

 

Działkowcy solidaryzują się z walczącą Ukrainą. Wiele osób chce pomóc obywatelom zza wschodniej granicy, ale często nie wie w jaki sposób. Dlatego, w związku ze zbliżającym się początkiem sezonu działkowego, Okręg Łódzki PZD apeluje do wszystkich Zarządów ROD oraz działkowców o włączenie się w pomoc dla uchodźców. Na stronach internetowych Urzędów Miast/ Gmin można znaleźć informacje o prowadzonych zbiórkach na terenie miasta, rzeczach pierwszej potrzeby czy nawet pojawiają się prośby o wsparcie wolontariuszy. Okręg Łódzki PZD zachęca do włączenia się do grup pomocowych przez działkowców, ponieważ każda pomoc jest dobra. Ogromnym wsparciem może okazać się zwykła rozmowa z Ukraińcami czy wspólna zabawa dzieci.

 

Zarządy ROD prosi się o przygotowanie informacji na Walne Zebrania o pomocy organizowanej w mieście, możliwościach wsparcia i miejscach zbiórek w pobliżu ogrodu. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby zorganizowanie zbiórki w ogrodzie działkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu z daną organizacją jakie rzeczy są najbardziej potrzebne, tak by ta pomoc była celowana. Taka możliwość istnieje w ogrodach, które wyposażone są w domy działkowca i posiadają przestrzeń do bezpiecznego składowania darów. Co więcej, w dniu Walnego Zebrania można zorganizować kiermasz ciast czy przetworów dla działkowców, a zebraną sumę przekazać na wybraną przez użytkowników działek organizację. W późniejszym czasie warto rozważyć czy i jak nadwyżki plonów przekazać potrzebującym rodzinom. Być może takie wsparcie będzie potrzebne w punktach recepcyjnych, gdzie uchodźcy mogą spożyć ciepły posiłek czy w domach dziecka do których zostały przywiezione ukraińskie dzieci.

 

Wszystkie ogrody, które w jakikolwiek sposób będą chciały udzielić wsparcia, prosimy o wcześniejsze przesłanie informacji o samodzielnie organizowanej akcji, tak by Okręg mógł zamieścić komunikat z prośbą o pomoc na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym. Szerzenie informacji pozwoli na nagłośnienie akcji humanitarnej i większe zaangażowanie zarówno społeczności działkowców, jak i lokalnej.

 

Miejmy otwarte serce i pomagajmy!