W związku z intensywnym procesem wdrażania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz licznymi problemami zgłaszanymi przez zarządy ROD i działkowców, Krajowa Rada PZD zleciła wszystkim Okręgom PZD zbadanie aktualnej sytuacji „śmieciowej” w ROD.

Na podstawie informacji z Okręgów PZD, Biuro prawne PZD przygotowało „Raport  w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na dzień 23 sierpnia 2020 r.)”. Z przedmiotowym raportem zapoznała się w dniu 3 grudnia 2020 r. Krajowa Rada PZD, która w uchwale nr 4/VII/2020 w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi dokonała oceny sytuacji „śmieciowej” w ROD oraz przyjęła stosowane zadania dla wszystkich struktur PZD.

Poniżej publikujemy ww. uchwałę oraz raport, który zawiera część opisową odnoszącą się do takich zagadnień jak:

  • Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązują na terenie ROD, w tym w zakresie segregacji
  • Wdrażanie zmienionych zasad gospodarki odpadami w przypadku ROD, które zostały włączone do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz ROD, które zostały wyłączone z ww. systemu i muszą zawrzeć umowy z firmami na wywóz odpadów komunalnych (i rozliczać śmieci w systemie prywatnym). Jak wygląda proces wyłania tych firm, kto o tym decyduje, jakie czynniki mają wpływ na decyzję w tym zakresie, jaką rolę odgrywają w tej kwestii Okręgi PZD
  • Realizacja przez działkowców segregacji odpadów komunalnych w  ROD, w których została ona wprowadzona. Co wpływa na to, że w niektórych ROD działkowcy segregują odpady, a w niektórych nie?
  • Rozwiązania prawne związane z wywozem śmieci z terenów ROD, które są przyjmowane w ramach poszczególnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności, jak wyglądają kwestie związane z ustalaniem stawek opłat za wywóz śmieci tj. w jakiej wysokości przyjmowane są one w systemie gminnym, a w jakiej wysokości w systemie opartym o indywidualne umowy? Co ma wpływ na wysokość stawek tych opłat w obu systemach?
  • Wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych z terenów ROD w 2020 r. Jakie są przyczyny wzrostu opłat za wywóz śmieci?
  • Ocena przez Okręgi PZD, zarządy ROD oraz działkowców poszczególnych systemów  odbioru odpadów komunalnych, w tym problemy wynikające z poszczególnych systemów oraz propozycje działań
  • Działania podejmowane przez Okręgi PZD, mające na celu pomoc ROD we wdrożeniu zmienionych zasad gospodarki odpadami komunalnymi w ROD oraz propozycje Okręgów PZD, aby poprawić system wywozu śmieci na terenach ogrodów działkowych

Raport zawiera również 2 tabele ukazujące, jakie systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ROD obowiązują w poszczególnych miejscowościach oraz zbiorczo w Okręgach PZD (według stanu na dzień 23.08.2020 r.).

Zachęcamy zarządy ROD oraz działkowców do zapoznania się z tymi dokumentami!

Uchwała Nr 4/VII/2020 Krajowej rady PZD z 3.12.2020 r. w sprawie w sprawie oceny funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi [POBIERZ]

Raport w sprawie funkcjonowania w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi stan na 23 sierpnia 2020 r. [POBIERZ]

Tabela Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD, w tym segregacja odpadów [POBIERZ]

 

Krajowa Rada PZD

Warszawa, dnia  4 grudnia 2020 r.