Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
z dnia 21 kwietnia 2020 roku
o sytuacji w ROD podczas trwającego stanu epidemii

 

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, niezwłocznie po jego ogłoszeniu Krajowy Zarząd PZD dążąc do zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur PZD podjął szereg decyzji, które regulują funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 roku zapoznał się z informacją okręgów dotyczącą sytuacji w ROD. Wynika z nich, że na działkach w ROD przebywa w obecnym okresie około 20-30% działkowców. Jest to nieporównanie mniej osób niż w analogicznym okresie w poprzednich latach, na który przypada rozpoczęcie sezonu ogrodniczego na działkach w ROD i konieczność wykonania niezbędnych prac.

Działkowcy przestrzegają obowiązujących obostrzeń wprowadzonych uchwałą nr 60/2020 Krajowego Zarządu z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD. We wszystkich zbadanych ogrodach przestrzegany jest nakaz zamknięcia ogrodów dla osób trzecich. Na działkach przebywają sami działkowcy poświęcając swój pobyt niezbędnym pracom. Wprawdzie incydentalnie zdarzały się większe spotkania towarzyskie na działkach, ale w takich sytuacjach interweniowały zarządy ROD lub policja czy straż miejska.

Zdecydowana większość zarządów ROD włączyła wodę w ROD lub nastąpi to w najbliższych dniach, zgodnie z zaleceniem Krajowego Zarządu PZD zawartym w Komunikacie z dnia 7 kwietnia br. w sprawie wody na działkach w ROD.

Krajowy Zarząd PZD zauważa również, że w wielu ogrodach zarządy ROD realizując tymczasowe uprawnienie nadane im przez Krajowy Zarząd PZD w konsekwencji braku możliwości odbycia walnych zebrań w ROD, pobierają od działkowców zaliczki na poczet opłat ogrodowych w wysokości uchwalonej przez walne zebrania (konferencje delegatów) w roku 2019, a działkowcy je wnoszą wykazując zrozumienie dla tej wyjątkowej sytuacji. W nielicznych przypadkach zarządy ROD błędnie odczytały uprawnienie do pobierania zaliczek na poczet opłat jako uprawnienie do ustalania ich wysokości lub też w ogóle nie poinformowały działkowców o wysokości zaliczek licząc, że okres epidemii niebawem się skończy.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, że koniecznym jest by wszystkie zarządy ROD, nie czekając na ogłoszenie zakończenia stanu epidemii, skorzystały możliwości pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe, bo tylko w ten sposób mogą zapewnić płynność finansową ROD.

Krajowy Zarząd PZD oceniając obecną sytuację w ROD stwierdza, że wprowadzone tymczasowe ograniczenia i regulacje na czas obowiązującego stanu epidemii są przyjmowane oraz wykonywane przez zarządy ROD i działkowców ze zrozumieniem, za co należą się im słowa uznania. Wierzymy, że ten wyjątkowy czas wkrótce się skończy i działkowcy  oraz zarządy ROD będą mogły wrócić do normalnego funkcjonowania na swoich działkach i w ROD.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2020 r.