Komunikat
Krajowego Zarządu PZD
w sprawie szkoleń wstępnych nowych działkowców w ROD w 2020 roku

 

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD w Uchwale nr 71/2020 z dnia 27 marca 2020 r. zdecydował, iż odwołane zostają terminy wszelkich szkoleń, w tym również szkoleń dla nowych działkowców. Bieżąca sytuacja w kraju związana z rozwojem Korona wirusem nie pozwalają na określenie i przesądzenie, jak długo sytuacja ta będzie trwała. Oznacza to, iż w bieżącym roku, nie odbywają się szkolenia dla nowych działkowców, a zaplanowane zostały odwołane. Dlatego należy liczyć się z faktem, iż w roku 2020 Okręgowe Zarządy PZD i Zarządy ROD nie będą w stanie zorganizować i przeprowadzić szkoleń dla nowych działkowców.

Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, iż szkolenie wstępne nowych działkowców w ROD stanowi bardzo ważny element procesu edukacji działkowców w PZD i mimo obecnej sytuacji, nie można zupełnie pozbawiać nowych działkowców dostępu do wiedzy i skorzystania z doświadczenia, jakim dysponuje Związek, tym bardziej iż działkowcy mogą i korzystają ze swoich działek w ROD.

Dlatego też, zarządy ROD w tym okresie powinny szczególnie zadbać o wyposażenie działkowców w niezbędną wiedzę na temat funkcjonowania Związku, a także uprawy i korzystania z działki w ROD. W tym celu powinny bezzwłocznie przekazywać dane nowych działkowców do Okręgów w celu umożliwienia dostarczenia im miesięcznika “działkowiec” i “Poradnika początkującego działkowca”, a także Statutu PZD, Regulaminu ROD i najnowszą broszurę „Warzywnik intensywnie”. Wydawnictwa te są źródłem wiedzy i znacząco wpływają na prawidłowość korzystania i uprawy działki. Koszty publikacji pokrywane są przez Krajową Radę PZD i dla nowych działkowców wszystkie te wydawnictwa przekazywane są bezpłatnie.

Okręgowe Zarządy PZD mają obowiązek realizować program szkolenia wstępnego, którego zakres zawarty jest w Otwartym Programie Oświatowym PZD. W tym celu OZ PZD powinny opracować zasady i metody docierania z wiedzą do nowych działkowców, wykorzystując do tego celu m.in. narzędzia powszechnie dostępne dla wszystkich: strony internetowe okręgów i ogrodów, media społecznościowe, a także tradycyjne narzędzia, tak aby nowi działkowcy czuli się częścią społeczności działkowej, a proces ten realizowany winien być przy czynnym udziale  instruktorów ogrodniczych oraz instruktorów SSI.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 22.04.2020 r.