KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 24 lutego 2022 r.

W SPRAWIE POMOCY DLA ROD ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców, na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 roku, zapoznał się z informacją w zakresie wsparcia finansowego dla ROD w 2021 roku ze środków zewnętrznych. Materiał został przygotowany w oparciu o dane przekazane przez okręgi. Z powyższych danych wynika, iż w 2021 roku 613 ROD uzyskały pomoc ze środków zewnętrznych, co stanowi 13,32 % wszystkich ROD w Polsce, na łączną kwotę 10 332 420,72 zł. Pomoc była udzielana w szczególności na budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, wymianę oraz budowę sieci wodociągowych, energetycznych, parkingów, ogrodzeń, placów zabaw oraz domów działkowca. Najwięcej ROD, które otrzymały pomoc ze źródeł zewnętrznych w stosunku do liczby ROD w okręgu w 2021 roku, położone są w okręgach: w Pile (62% ROD), w Częstochowie (33% ROD), w Zielonej Górze (30% ROD), w Lublinie (29 % ROD), we Wrocławiu (27% ROD) i w Świętokrzyskim (25% ROD). Powyższe pokazuje, iż unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, spełniają właściwie swoją rolę, gdyż dają realne podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD. Dlatego też Krajowy Zarząd PZD bardzo wysoko ocenia dostrzeganie pozytywnej roli ROD przez wiele samorządów i składa podziękowania wszystkim miasto, gminom oraz urzędom marszałkowskim, które uchwalając budżety na 2021 rok nie zapomniały o istnieniu na ich terenach ogrodów działkowych i udzieliły im wsparcia. Dzięki okazanemu zrozumieniu, ogrody działkowe mogą się rozwijać i służyć nie tylko działkowcom ale i całemu społeczeństwu. Na szczególne uznanie po raz kolejny zasługuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu, który przekazał dla 76 ROD z okręgu PZD w Poznaniu, Pile i Kaliszu dotacje w łącznej wysokości 1 585 464 zł oraz Urząd Marszałkowski w Warszawie, który przekazał w ramach Programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców (tzw. MIAD 2021) 711 347 zł dla 76 mazowieckich ROD. Niestety w dalszym ciągu jest wiele ogrodów, które nie mogą liczyć na żadne wsparcie, bądź jest ono znikome. Ogrody te położone są w okręgach: w Słupsku, w Gorzowie Wlkp., w Toruńsko – Włocławskim, w Łódzkim, w Małopolskim, w Warmińsko – Mazurskim i w Szczecińskim. Krajowy Zarząd PZD wyraża nadzieję, iż aktywne działania okręgów, kolegiów prezesów i zarządów ROD pozytywnie wpłyną na postrzeganie rodzinnych ogrodów działkowych i przełożą się na zwiększoną pomoc finansową również i przez te miasta i gminy, które do tej pory nie wspierały ROD. Krajowy Zarząd PZD wysoko ocenia także zaangażowanie struktur Związku i jego działaczy w zdobywaniu środków zewnętrznych, dobrym ich wykorzystywaniu oraz prawidłowym rozliczaniu.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

  Warszawa, dnia 24 lutego 2022 r.