Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 15 marca 2022 roku 

w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD

w 2022 roku

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 15 marca br. po tym jak na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego br. zniesiona została większość obostrzeń, podjął uchwałę nr 102/2022 w sprawie odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku, zgodnie z którą rodzinne ogrody działkowe od dnia dzisiejszego zyskały możliwość odbywania walnych zebrań i konferencji delegatów ROD w 2022 roku. Należy zatem przypomnieć, że zgodnie z treścią § 58 ust. 2 Statutu PZD wszystkie walne zebrania (konferencje delegatów) ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2022 r. Odstępstwa od tego terminu, dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą okręgowego zarządu wyrażoną w formie uchwały. Aktualnie do dnia 31 marca 2022 r., a więc do dnia obowiązywania ww. rozporządzenia, działkowcy i organy PZD zobowiązani są do zachowania w trakcie walnych zebrań (konferencji delegatów) wymogu dotyczącego obowiązku zakrywania nosa i ust. Mimo stopniowego znoszenia obostrzeń, w dalszym ciągu nie należy jednak wykluczać ryzyka dalszego rozwoju epidemii i przywrócenia obostrzeń, powodujących trudności w funkcjonowania organów PZD w ostatnich latach. Zarządy ROD muszą mieć wobec tego świadomość, że nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD w bieżącym roku jest niedopełnieniem statutowych obowiązków przez zarząd ROD. Dlatego też korzystając z aktualnie dobrej sytuacji epidemicznej, wszystkie walne zebrania powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze statutowym terminem.                                                                                 Krajowy Zarząd                                                                         Polskiego Związku Działkowców