Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocników okręgowych do reprezentacji Związku w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

Krajowy Zarząd PZD formalnie uruchomił cały system wewnątrzorganizacyjny, który ma umożliwić poszczególnym ROD ubieganie się o granty z projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” – prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Podjęto bowiem decyzję o ustanowieniu pełnomocników okręgowych, którzy będą koordynować prace związane z udziałem ogrodów w tym projekcie. W szczególności pełnomocnicy będą upoważniać wyznaczonych przedstawicieli ROD do podejmowania czynności zmierzających do pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania udzielonych grantów. Tacy przedstawiciele z poszczególnych ogrodów zostaną bowiem umocowani przez pełnomocników okręgowych m.in. do podpisania i składania wniosków o przyznanie grantów, a także zawierania umów z ARiMR.

Na chwilę obecną Krajowy Zarząd ustanowił specjalnych pełnomocników okręgowych w 20 jednostkach terenowych. W tych okręgach wszystkie zainteresowane ogrody mogą już podejmować pierwsze działania niezbędne do udziału w projekcie, a zwłaszcza przekładać uchwały zarządów ROD wskazujących proponowanych przedstawicieli ogrodowych (zob. uchwałę nr 246/2022 Krajowego Zarządu PZD). Takie działania mogą być już podejmowanie w następujących okręgach:

 

 1. Okręg w Bydgoszczy
 2. Okręg w Częstochowie
 3. Okręg w Elblągu
 4. Okręg w Kaliszu
 5. Okręg w Legnicy
 6. Okręg w Lublinie
 7. Okręg Łódzki w Łodzi
 8. Okręg Małopolski w Krakowie
 9. Okręg Mazowiecki w Warszawie
 10. Okręg Opolski w Opolu
 11. Okręg w Pile
 12. Okręg Podkarpacki w Rzeszowie
 13. Okręg Podlaski w Białymstoku
 14. Okręg Pomorski w Gdańsku
 15. Okręg w Słupsku
 16. Okręg Śląski w Katowicach
 17. Okręg Świętokrzyski w Kielcach
 18. Okręg Toruńsko-Włocławski w Toruniu
 19. Okręg Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 20. Okręg Sudecki w Szczawnie- Zdroju

Pełnomocnicy okręgowi dla pozostałych okręgów zostaną ustanowieni w najbliższym czasie.

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW