Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 98/2021 z 8 kwietnia 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”, a Prezes PZD Zarządzeniem z 4 listopada 2021 r. powołał zespół do oceny prac zgłoszonych na konkurs.

Do konkursu nadesłano 11 prac.

Zespół przeanalizował wszystkie prace zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 98/2021. Ocenił, czy spełniają cel, którym było propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Zespół, 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Reportaż z ROD” oraz ogłosił listę nagrodzonych  i wyróżnionych prac.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

Agnieszka Szpala ROD „Bursaki”, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Reportaż z ROD „Bursaki” w Lublinie”

II miejsce

Anna Ewa  Michowska, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Niech żyją Rodzinne Ogrody Działkowe”

III miejsce

Filip Roman, Okręg PZD Podlaski

Praca „Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu współczesnych mieszkańców miast”

 

Autorzy wyróżnionych prac:

Agnieszka Lazar, Okręg Łódzki PZD

Praca „PZD – przyjemność z działania”

Grzegorz Drozdowski, ROD  im. Władysława Sikorskiego w Gdyni,

Okręg Pomorski PZD

Praca „Reportaż z ROD”

Krajowy Zarząd PZD postanowił też uhonorować nagrodami specjalnymi autorów prac, którzy oprócz przywiązania do idei ogrodnictwa działkowego, pokazali w nich nie tylko pozytywne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowania działek, ale dotknęli także problemów, z którymi mierzą się struktury Związku w codziennej działalności. Laureaci nagród specjalnych w swoich pracach zwrócili uwagę m.in. na problem, jakim jest całoroczne zamieszkiwanie na działkach w ROD (niezgodne z regulaminem ROD), co bardzo negatywnie wpływa na sytuację ekologiczną tych ogrodów. Zwiększa się teren zabudowany, a zmniejsza obszar zieleni. Poza tym ta sytuacja wpływa na większe zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz wzrost ilości śmieci. Inną podnoszoną kwestią jest niezgodne z ideą ruchu działkowego gospodarowanie przez nowych użytkowników, m.in. rezygnacja z upraw warzyw i owoców. Nowi działkowcy wykorzystują je tylko rekreacyjnie. Często na działkach rośnie wyłącznie trawa oraz iglaki. Nie angażują się w pracę społeczną na rzecz ROD, izolują się od reszty społeczności.

Opisane zjawiska niekorzystnie wpływają na postrzeganie ROD w opinii społecznej i mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

 Nagrody specjalne otrzymują:

Bogdan Bera, ROD „Sierosław II” w Dopiewie, Okręg PZD w Poznaniu

Edward Zelek, ROD „Senior” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski PZD

Praca pt. „Czy to jeszcze ROD, czy już RODOS”

 

Nagrody dla autorów docenionych prac:

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Nagroda specjalna – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

 

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa związkowe.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w  broszurze dokumentującej pracę, wypoczynek i życie na działkach oraz w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, listopad 2021 r.