Informacja w sprawie materiałów dla nowych działkowców

Na czas trwania epidemii zawieszone zostały szkolenia dla nowych działkowców. W związku z powyższym nowi działkowcy zostaną zaopatrzeni przez Związek w niezbędne pomoce, po przekazaniu wykazów przez zarządy ROD. Czasopismo „działkowiec” oraz „Poradnik początkującego działkowca” zostaną przekazane przez Jednostkę Krajową PZD na adres korespondencyjny działkowców. Pakiety zawierające broszury „Warzywnik intensywnie” i „Bądźmy świadomi, bądźmy eko” oraz Statut PZD i Regulamin ROD przesłane będą przez Okręg Łódzki PZD na adres ogrodów, w ilości odpowiadającej liczbie osób, które uzyskały tytuł do działki licząc od 1 stycznia bieżącego roku, natomiast zarządy ROD zostały zobowiązane do wydania materiałów uprawnionym osobom.

Nadwyżka broszur „Warzywnik intensywnie” została przesłana do zaopatrzenia bibliotek ogrodowych do pobrania przez zainteresowanych działkowców.

Agnieszka Przewrocka

Instruktor ds. ogrodnictwa