W dniu 14 października 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Krajowy Zarząd PZD obradował w pełnym składzie. Obecna również była Pani Maria Fojt-Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Prezes PZD szczegółowo przedstawił stan przygotowań materiałów merytorycznych, które będą przedmiotem posiedzenia Krajowej Rady PZD, zwołanej na dzień 21 października br. Krajowy Zarząd PZD monitorując bieżącą sytuację w kraju, związaną ze wzrostem zakażeń na Covid 19 i dbając o bezpieczeństwo członków KR PZD zdecydował, że posiedzenie KR PZD odbędzie się jednak w formie zdalnej, o czym uczestnicy zostali niezwłocznie powiadomieni.

Następnie Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z wynikami kontroli w Okręgu Podkarpackim PZD oraz ROD im. H. Wieniawskiego oraz „Zalesie” w Rzeszowie, która przeprowadzona została przez zespół kontrolny jednostki krajowej PZD. Szczegółowo temat zreferowany został przez członków zespołu: Mariolę Kobylińską-Przewodniczącą zespołu (kierownik WGG), Mirosławę Marks-Główną Księgową PZD oraz Annę Mioduszewską-starszą inspektor ds.prawnych w Wydziale Prezydialnym.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD „Ikar” w Świdniku, ROD „Stokrotka” w Grębocicach oraz ROD „Karolinka” w Malni.

Krajowy Zarząd PZD udzielił zarządowi ROD „Promień” w Sulechowie pożyczki z Funduszu Samopomocowego na realizację II etapu inwestycji budowy instalacji wodociągowej w ROD. Przyznana została również dotacja na budowę siedziby dla zarządu ROD „Wzgórze Arkońskie” w Szczecinie.

W ramach swoich statutowych kompetencji Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał OZ i podjął uchwały w tym zakresie w sprawach dotyczących ROD „Oaza” w Kukowie (Okręg Podlaski) pozostawiając w mocy zaskarżone uchwały.

Krajowy Zarząd PZD, w związku z roszczeniem dotyczącym gruntu ROD „Granicznik” w Tuplicach przyznał również z Funduszu Obrony ROD środki na zakup prawa własności nieruchomości.

 

Anna Mioduszewska