Polski Związek Działkowców Okręg Łódzki w Łodzi
Warecka 3, 91-202 Łódź
+42 655 94 54
24 sty 2023

Dwa Kutnowskie ogrody podpisały umowy na realizację projektów grantowych ARiMR.

W dniu 19.01.2023r. w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi doszło do podpisania kolejnych dwóch umów w ramach projektu grantowego "Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Umowę z przedstawicielami Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Kutnie oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Relaks" w Kutnie podpisał Dyrektor ŁOR ARiMR, Dominik Hamrin na łączną kwotę blisko 182 tysięcy złotych.

                                      

 

W ramach zaplanowanych przedsięwzięć na terenie dwóch kutnowskich rodzinnych ogrodów działkowych zostaną wykonane inwestycje polegające między innymi na sporządzeniu planów zagospodarowania ROD na podkładach geodezyjnych z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych składających się z tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej, hoteli dla owadów, budek i karmników dla ptaków, jak również zakup urządzeń zapewniających naturalne nawożenie, tj. rębaka do gałęzi oraz kosiarki samojezdnej z funkcją mulczowania.

Prezes ROD ,,Relaks” w Kutnie

Ilona Stasiak

Prezes ROD ,,Kolejarz” w Kutnie

Dariusz Pasiński

 

 

23 sty 2023

Czytajcie „działkowca”!

Na rynku pojawił się już najnowszy – lutowy numer miesięcznika „działkowiec” – niezbędna lektura dla wszystkich miłośników działek. W tym największym na rynku piśmie ogrodniczym znaleźć można wiele aktualnych tematów, przystających do specyfiki ogrodów działkowych – w sam raz na zbliżający się wiosenny sezon na działkach!

Ogródki ziołowe stają się nie tylko modne, ale i potrzebne. Gotowe zioła na rynku są drogie, a trudno wyobrazić sobie zdrowe odżywianie bez ich udziału – tym bardziej uprawiajmy je we własnym zakresie! A możemy to robić prawie wszędzie, nawet w zaskakujących miejscach. Doradzamy jak uprawiać zioła w domu, a także jak zakładać i pielęgnować ziołowe aranżacje w ogródku!

● W rubryce „Porady prawne dla działkowców” podajemy wyjaśnienia najważniejszych i aktualnych kwestii prawnych związanych z użytkowaniem działki i członkostwem w PZD. W tym numerze: „Nabycie prawa do działki po zmarłym działkowcu, a zbieg wniosków osób bliskich”, „Wykluczenie z walnego zebrania członka PZD”, „Zakaz ingerencji w infrastrukturę ROD”.

 

Kontynuując temat zmian klimatu i wynikających z tego potrzeb odpowiednich działań, przybliżamy kwestie gromadzenia w ogrodach wody deszczowej – bardzo odpowiedniej dla roślin i pozwalającej ograniczyć koszty związane z nawadnianiem. W tym artykule skupiamy się na budowie własnego systemu do gromadzenia deszczówki. Doradzamy m.in., jakie dobierać elementy i jak je łączyć, aby w wydajny sposób zgromadzić czystą wodę w zbiornikach.

● Chcecie być na bieżąco? Czytajcie „Wiadomości”! „Tylko w działkowcu” znajdziecie aktualne informacje na temat wydarzeń w Związku i w ogrodach! W tym numerze: „Stanowisko KR PZD z 14 grudnia 2022 r. w sprawie znaczenia ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce”, „XVII posiedzenie KR PZD”, „Owady zapylające, co możemy dla nich zrobić?”.

● W naszym społeczeństwie stale rośnie świadomość, że w trosce o zdrowie, niezbędne jest racjonalne odżywianie, ze znaczącym udziałem warzyw w codziennej diecie. Najlepiej, by były to produkty własne, które pozyskamy z upraw na działce. Zachęcamy do takich upraw i podajemy 5 istotnych, przemawiających za tym powodów!

 

Poza tym w numerze m.in.:

● Rady na czasie – cięcie drzew owocowych.

Płodozmian w warzywniku na kolejny sezon.

● Polecamy śliwy odporne na szarkę.

Sałata rzymska – najzdrowsza.

Kalendarz prac pasiecznych w lutym.

● Polecamy pyszne i zdrowe potrawy z orientalnych strączkowych!

A oprócz tego porady ogrodnicze, gotowe projekty nasadzeń, artykuły o uprawie, pielęgnacji, ochronie roślin, zdrowym odżywianiu i ekologii oraz wiele innych interesujących tematów!

Pamiętaj! „działkowiec” to nie tylko cenna wiedza i klucz do sukcesu w uprawie działki, to również recepta na zdrowy styl życia!

Zapraszamy do lektury!

20 sty 2023

W 2023 roku wniosek o wycięcie drzewa będzie można składać internetowo.

Ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  wprowadza możliwość kontaktu z urzędem online w sprawie wycinki drzew. Wnioski o usunięcie drzew online będą przyjmowane od 27 stycznia 2023 r. Uproszczenie ma również dotyczyć ujednolicenia wniosków w całej Polsce.

Kolejna zmiana, której można się spodziewać jeszcze w tym roku będzie dotyczyć wycinania drzew na własnej działce. W tym momencie jest jeszcze procedowana. Chodzi o zmianę wartości obwodu pni, które zobowiązują do zgłoszenia wycinki drzewa w odpowiednim urzędzie.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, wartości te zwiększą się o 20 cm i będą wynosiły odpowiednio:

 • 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 85 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 70 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wysokość przeprowadzania pomiaru, czyli 5 cm, nie ulegnie zmianie.

 

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD

19 sty 2023

Broszury tematyczne dla działkowców

Informujemy, iż w biurze Okręgu Łódzkiego PZD wciąż dostępne są darmowe, ciekawe, pełne przydatnych informacji broszury.

Zachęcamy aby działkowcy posiłkowali się tymi materiałami, w celu poszerzania swoich ogrodniczych horyzontów.

 

Tematyka broszur:

 • „Działka bliżej natury”
 • „Groźne szkodniki”
 • „Moda na zielone”
 • „Smaczne rabaty”
 • „Pomysł na oczko wodne”
 • „Mały sad”
 • „Skrzynie uprawowe i podwyższone grządki”
 • „Nowoczesna działka ROD”
 • „Zeszyt działkowca”

 

Zachęcamy również zarządy ROD, aby zaopatrzyli swoje ogrody w niezbędną wiedzę przed rozpoczęciem się sezonu ogrodniczego.

 

 

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD

 

13 sty 2023

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 stycznia 2023 r

Krajowy Zarząd PZD informuje, iż w dniu 12 stycznia 2023 roku uchwałą nr 1/2023 przyjął wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD  w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD w roku 2023 oraz wzorów druków do przeprowadzania tych zebrań.

W roku 2023 w ROD odbędą się ponownie walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) na skutek podjętej przez Krajową Radę PZD w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwały nr 1/XVII/2022 w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców.

Wobec powyższego, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do zarządów ROD o podjęcie przygotowań do walnych zebrań sprawozdawczych/konferencji delegatów, w szczególności opracowanie projektów:

 1. Sprawozdania z działalności zarządu ROD za rok 2022;
 2. Sprawozdania finansowego zarządu za rok 2022;
 3. Planu pracy na 2023 rok;
 4. Preliminarza finansowego na 2023 rok;
 5. Przygotowania kalkulacji opłaty ogrodowej na 2023 rok.

Krajowy Zarząd PZD zwraca uwagę, iż w razie zamiaru realizacji inwestycji i remontów w ROD konieczne jest uprzednie przygotowanie zakresu potrzeb inwestycyjnych i remontowych oraz przewidywanego kosztu zadań we wniosku przedkładanym na walnym zebraniu/konferencji delegatów oraz ustalenie źródeł finansowania.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że walne zebrania (konferencje delegatów) we wszystkich ROD powinny się odbyć do dnia 15 maja 2023 roku, co wynika z § 59 ust. 2 Statutu PZD.

Krajowy Zarząd PZD informuje, że wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań oraz wzory dokumentów niezbędnych do ich przeprowadzenia zostaną niezwłocznie przekazane w formie elektronicznej wyłącznie na oficjalne skrzynki e-mailowe wszystkich zarządów ROD założonych przez Jednostkę Krajową PZD. Dodatkowo Krajowy Zarząd PZD zleci na swój koszt wydruk wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD, wzory dokumentów, jak również wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych w ROD za 2022 rok oraz do opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023 wraz z wzorami niezbędnych dokumentów w specjalnej broszurze, która zostanie przekazana do ROD i Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD informuje również, że wzorem lat ubiegłych, zadecydował o wydrukowaniu zawiadomień na walne zebrania (konferencje delegatów) w formie kartek pocztowych, które po wydrukowaniu zostaną przekazane do biur okręgów, skąd zarządy ROD będą mogły odbierać odpowiednią do ilości członków PZD w swoim ROD liczbę zawiadomień. Druki zawiadomień są bezpłatne dla ROD. Koszty wydruku i dystrybucji pokrywa Krajowy Zarząd PZD.

Z uwagi na fakt, iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2022 roku okres stanu zagrożenia epidemicznego został przedłużony do dnia 31 marca 2023 roku, Krajowy Zarząd PZD zastrzegł możliwość dostosowania wytycznych do  obowiązujących  obostrzeń i ograniczeń epidemicznych w kraju.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

12 sty 2023

Bielenie drzew

Bielenie drzew to jeden z ważniejszych zabiegów w naszym sadzie. Zabieg ten wykonujemy  z ustaniem zimy, ale nie później niż w połowie stycznia.

Głównym zadaniem  bielenia jest  utrzymanie drzew w dobrym stanie oraz zapobieganie uszkodzeniom kory, które mogą wystąpić przez nagłe zmiany temperatury. Gdy w nocy temperatura spada poniżej zera, wcześniej nagrzane pędy zaczynają pękać i dochodzi do uszkodzeń – ran zgorzelinowych.

Najbardziej podatnymi na powstawanie ran zgorzelinowych są jabłonie, śliwy i czereśnie.  Jednak nie możemy zapomnieć o ochronie krzewów owocowych.

Do bielenia drzew owocowych najlepiej użyć mleka wapiennego , aby przygotować płyn potrzeba 2 kg wapna, 10 l wody i odrobinę gliny, krochmalu z mąki ziemniaczanej lub krowieńca, który zapobiegnie spłukiwaniu wapna przez deszcz. Jeżeli poszukujemy rozwiązań prostszych niż samodzielne przygotowywanie wapiennej mikstury, warto kupić gotowe wapno do bielenia drzew o zwiększonej przyczepności.

Po przygotowaniu i dokładnym wymieszaniu wapna z dodatkami, mieszankę nanosimy pędzlem z miękkim włosiem na pnie drzew owocowych i nasady grubszych konarów. W przypadku gdy deszcz spłucze część naszej powłoki ochronnej, należy powtórzyć zabieg tak aby pnie drzew były pobielone do końca marca.

Do ochrony drzew możemy użyć również innych sposobów np.; owinąć drzewo słomą  lub papierem. Pamiętajmy, aby nie używać do tego folii, która może przyczynić się do pogorszenia stanu drzewa.

Justyna Jabłońska

Instruktor ds. ogrodniczych

Okręg Łódzki PZD

 

zdjęcie  -  Źródło www.pixabay.com

 

 

09 sty 2023

Informacja w sprawie Projektu Grantowego “Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

W dniu 30 grudnia br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał komunikat w którym poinformował, że dzień 31 grudnia 2022 roku jest ostatnim dniem naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach Pozakonkursowego Projektu Grantowego "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".

Poniżej załączamy treść całego komunikatu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

https://www.gov.pl/web/arimr/projekt-grantowy---rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-dzialkowych2

KZ

 

09 sty 2023

DGCS PZD System zmiany styczeń 2023

1.     Wczytaj licencję DGCS PZD System na 2023 rok

Obecne licencje DGCS PZD System obowiązują do 13 stycznia 2023 roku. W celu bezproblemowego korzystania z programu należy wczytać nowe licencje.

W programie wystarczy wejść w opcję Pomoc > Abonament > Odśwież dane o abonamencie.

2.     Sprawozdanie „Granty w ramach konkursu ARiMR” już w DGCS PZD System

Do programu DGCS PZD System zostało dodane Sprawozdanie finansowe z funduszu Granty w ramach konkursu ARIMR ROD”. Opis zmian oraz instrukcja dodania sprawozdania „Granty w ramach konkursu ARiMR”dla użytkowników, którzy już pracują na programie dostępna jest w załączniku lub na stronie:

https://dgcs.pl/aktualnosci-pzd/

3.     Nowa wersja programu DGCS PZD System – 23.06 r230102.

3 stycznia została udostępniona nowa wersja programu DGCS PZD System. Protokół zmian dostępny pod linkiem https://dgcs.pl/nowa-wersja-dgcs-pzd-system-23-06-r230102/

Załącznik plikowy do pobrania

PZD_instrukcja_dodania_sprawozdania.pdf