Zarząd ROD Azalia w Łodzi podjął w tym roku działania, mające na celu ocieplenie wizerunku Ogrodu i całego Stowarzyszenia Ogrodowego. W marcu bieżącego roku, we współpracy z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna zostały zorganizowane dyżury pracowników Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, którzy pomagają Działkowcom w dokonywaniu rozliczeń podatkowych za 2021 rok. Dyżury odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10-12 w Biurze Zarządu. Do tej pory z możliwości rozliczenia podatkowego skorzystało aż 60 osób. Ponadto w tym samym czasie została zorganizowana zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy. Działkowcy bardzo chętnie przyłączyli się do akcji. Swoją pomoc także oferują harcerze XIII Łódzkiej Drużyny im. Jana "Orła" Łożańskiego. Nasze działania nie tylko służą działkowcom, ale także mieszkańcom całej naszej dzielnicy oraz potrzebującym uchodźcom z Ukrainy,   Elżbieta Leśniowska Prezes ROD Azalia w Łodzi