Dyżury telefoniczne – 7.09-11.09

Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach7.09-11.09.2020