Dyżury telefoniczne pracowników merytorycznych biura Krajowej Rady PZD w dniach 28.09-30.09. 2020